Uzņemšana

Iestāšanās 10. klasē

Uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmās (saite)
Neaizmirstiet pieteikties pārrunām! Tālrunis 22020524 vai 26392573.

vizuālis par uzņemšanu vides programmā

vizuālis par uzņemšanu arhitektūras programmā

vizuālis par uzņemšanu valodu programmā

vizuālis par uzņemšanu sabiedrības programmā

Dokumentu iesniegšana mācībām 2023./2024.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.klasē.

Iesniedzamie dokumenti:
 • skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573

2023./2024.mācību gadā 10. klašu skolēniem tiks piedāvāts izvēles priekšmets Valsts aizsardzības mācība (VAM).

Informācijai:

 • VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
 • AiM Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus, koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
 • VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība) valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
 • Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
 • VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.
vizulis par valsts aizsardzības mācības programmu

Iestāšanās 7. klasē

Uzņemšanas kārtība pamatizglītības programmās (saite)

Dokumentu iesniegšana mācībām 2023./2024.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 7.klasē.

Iesniedzami dokumenti:
 • skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,
 • liecības par 6.klases pabeigšanu kopija, uzrādot liecības oriģinālu,
 • skolēna dzimšanas apliecības oriģināla kopija, uzrādot orģinālu.

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573.

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV