Karjeras atbalsts

 

 

Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Projekta finansējuma saņēmējs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris Cēsu novada pašvaldība
Projekta
īstenošanas
pamats
2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”

 

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā 2018.gada 19.septembris – 2020.gada 30.decembris
Kontaktinformācija Projektu koordinators, Biruta Dambīte
Tālrunis: 64161822
E-pasts: biruta.dambite@cesis.lv

 

DACVĢ pedagogs karjeras konsultants Viktorija Markule, tālrunis 29229405,

E-pasts marvik@inboks.lv

Īstenotie karjeras attīstības atbalsta pasākumi
2019./2020. mācību gadā
Izdevumus par pasākumiem sedz no projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma

Pasākuma nosaukums ,,Veiksmīga karjera: mērķis, izaicinājumi, kompetences 2’’
 Īstenotājs SIA ,, Mazā Brīnumzeme”
Pasākuma apraksts Karjeras pasākumā izglītojamie apguva karjeras plānošanas tēmas, iesaistoties sarunu darbnīcās, analizējot  situācijas, apspriežot tēmas par darba pasaules izaicinājumiem, nākotnes profesijām, tām nepieciešamām kompetencēm  un to apgūšanas iespējām,  lai pielāgotos mainīgajam darba tirgum, kā arī strādāja grupās un  individuāli, meklējot atbildes uz jautājumiem un  modelējot dzīves situācijas, tādējādi apgūstot  praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un karjeras lēmumu pieņemšanai, kas palīdzēs izglītojamiem saskatīt karjeras iespējas savas nākotnes profesijā atbilstoši izglītojamo vecumposmam un interesēm.
Nobeigumā izglītojamie veica praktisku darbu grupās par  apgūtajām tēmām, izmantojot lietotnes mobilajos telefonos, kā arī saņēma individuālu atbalstu, idejas un iespējamos risinājumus savas karjeras plānošanā un  atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Dalībnieki Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, 7.  un 10. klase, 49 izglītojamie
Datums 11.11.2019.

DACVĢ direktores rīkojums Nr.1-14/70

Informāciju sagatavoja PKK Viktorija Markule.

 

 

 

  • Gaidāmie pasākumi

    Jauni pasākumi nav atrasti!

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV