Zinātniski – pētnieciskie darbi

1.grupa – ar valodniecību un pedagoģiju saistīti ZPD (vērtē: M.Sīle, S.Samsone, R.Blata, A.Maculēviča, D.Eglīte); 2.grupa – ar psiholoģiju, mākslu un sportu saistīti darbi (vērtē: V.Markule, I.Miezīte, M.Slotina-Brante, J.Kalniņa, A.Punculis); 3.grupa –ar politoloģiju, socioloģiju, ekonomiku, fiziku un informātiku saistīti pētījumi (vērtē: I.Irbīte, N.Persaņa, L.Koka, A.Vītols, I.Bužs, L.Abramsone); 4.grupa – ar bioloģiju, veselības mācību un ķīmiju saistīti ZPD (vērtē: L.Micāne, I.Lāce- Sējāne, A.Andersons, M.Ballaha).
Pēcpusdienā jau zināmi zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas rezultāti. Arī kompetentie vērtēšanas komisiju pārstāvji atzīst, ka tēmas un prezentācijas bijušas interesantas un veiksmīgas. Paši veiksmīgākie dalībnieki dosies prezentēt savus darbus rajona konkursā atbilstošās sekcijās: kulturoloģija – 4 skolēni, socioloģija – 5, mākslas vēsture – 1, psiholoģija – 1, vēsture (kultūrvēstures mantojums) – 1, pedagoģija – 3, tieslietas – 1, ekonomika – 2, fizika – 1, ķīmija – 1, veselības zinības – 3.
Ģimnāzijas saime visiem vēl veiksmi un panākumus!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV