Viesi no Lielbritānijas

15.aprīlī skolas metodiķes Laimas Pērkones vadībā noritēja  pieredzes seminārs “Kreativitāte un domāšanas prasmes” Britu padomes projekta skolotājiem. DACVĢ apmeklēja jauno skolotāju grupa no Lielbritānijas. Viesus uzņēma skolas direktore Dace Eglīte un skolotāja Ingūna Irbīte, bet 1.a klases ģimnāzisti Ilze Andersone un Kaspars Altens iejutās skolas gidu lomā.

Līva Kokle (ģitāra) un Dace Jaunzeme (vokāls) tikšanos ievadīja ar muzikālu priekšnesumu. Jaunie angļu skolotāji vēroja vairākas mācību stundas (sociālās zinības – 4.b (V.Markule), angļu valodu – 1.b (M.Sīle), ķīmiju – 2.b (A.Andersons), vēsturi – 2.c (I.Irbīte). Brīvā, nepiespiestā gaisotnē tikšanās turpinājās pie kafijas tases ar kopīgām sarunām par pedagoģiju un skolas darba ikdienu gan skolēnu, gan skolotāju skatījumā.  D.Eglīte stāstīja jaunajiem pedagogiem DACVĢ tapšanas vēsturi, iepazīstināja viņus ar skolas darbības pamatnostādnēm, kā arī runāja par skolēnu mācību sasniegumiem un to iemesliem. Arī paši ģimnāzisti aktīvi piedalījās sarunā – ar angļu viesiem apsprieda skolēnu mācību motivācijas iemeslus (viesi ļoti atzinīgi vērtēja skolēnu motivēto darbību vērotajās stundās), mācību darba panākumus un savu nākotnes nodomu realizācijas iespējas. 2.klašu ģimnāzistes Ina Mieze un Jana Herbsta atraktīvi aprakstīja zinātniski pētniecisko darbu izstrādes norisi. Jaunie angļu pedagogi ar lielu interesi iztaujāja skolēnus, atzinīgi novērtēja redzēto un dzirdēto. Viņi novēlēja ģimnāzistiem sparīgi turpināt mācību gaitas arī augstskolā. Pateicamies skolotājai A.Maculevičai par palīdzību sarunas norisē!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV