Tikšanās ar jauno dzejnieku Jāni Tomašu

JaunumiRakstiComments Off on Tikšanās ar jauno dzejnieku Jāni Tomašu

“Dzejnieks no dabas”, “tīrradnis”, “dzejas radīšana nav peļņas vai popularitātes avots, bet iekšēja nepieciešamība”- tā par Jāni Tomašu var lasīt publikācijās un izteikumos medijos. J.Tomašam pagaidām izdots viens dzejoļu krājums “Melnie darba cimdi”, kurā ievietotie darbi atklāj jaunā dzejnieka svaigo un neparasto stilu. Atsedzot sava laika iezīmes, autors ir vērotājs un pierakstītājs, nevis nosodītājs un kritizētājs, viņš rosina lasītāju domāt par dzīves jēgu un vērtībām. J.Tomašs par dzejoļu krājumu “Melnie darba cimdi” 2017.gadā saņēmis Latvijas literatūras Gada balvu nominācijā “Spilgtākā debija”.

Dzejas dienu ietvaros Jānis Tomašs viesojās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Atklātā, vienkāršā, paškritiskā un humora caurstrāvotā tikšanās stundā ar ģimnāzistiem dzejnieks dalījās pārdomās par bērnību, skolas laiku, dzīves jēgas un savas vietas meklējumiem, literatūru… un to, kas iedvesmo radīt dzeju.

Ģimnāzisti, savu latviešu valodas skolotāju -Elitas Rozītes, Laimas Pērkones un Indras Ugaines -rosināti, bija teicami sagatavojušies dzejas stundai: lasījuši J.Tomaša dzejoļus, tos vērtējuši, izteikuši savas atziņas un katrs ilustrējis vienu, paša izvēlētu dzejoli. Iepriekš paveiktais summējās savdabīgā un spilgtā ģimnāzistu darbu krājumā, kas izdots tikai vienā eksemplārā. Tas ģimnāzistu dāvinājums dzejniekam lasīšanai tumšajos, lietainajos un drēgnajos rudens vakaros. Un, kas zina,- jaunu, spilgtu dzejoļu iedvesmai, kuri pie lasītāju durvīm pieklauvēs ar otro Jāņa Tomaša krājumu.

Paldies ģimnāzijas ilglaicīgajai sadarbības partnerei Cēsu centrālajai bibliotēkai par iespēju tikties ar dzejnieku.

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV