Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Tikšanās ar Cēsu novada pašvaldības Policijas priekšnieku Guntaru Norbutu

JaunumiComments Off on Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Tikšanās ar Cēsu novada pašvaldības Policijas priekšnieku Guntaru Norbutu

Karjeras nedēļas ietvaros, 17.oktobrī, DACVĢ proģimnāzijas klašu, t.i.5.(t.i.,8.) un 4.(t.i.,9.), skolēni sarunu darbnīcā apsprieda aktuālus drošības un uzvedības jautājumus, personīgo atbildību par savu rīcību dažādās situācijās un atbalstu tiem, kas nokļuvuši sarežģītā situācijā. Sarunu darbnīcas viesis bija Cēsu novada pašvaldības Policijas priekšnieks Guntars Norbuts. Skolēni, gan ieklausoties viesī, gan uzdodot jautājumus, uzzināja, kāda ir pašvaldības policijas ikdiena, kādus aktuālus jautājumus tā risina un ar kādu attieksmi un atbildību pret savu dzīvi un sabiedrību jāizturas ikvienam, lai nenonāktu pretrunā ar likumu un sabiedrībā pieņemtajām uzvedības normām. Sarunu darbnīcas dalībniekiem bija iespēja nostiprināt pārliecību, ka pusaudžu vecumā, rīkojoties nepārdomāti un akli sekojot vienaudžu un draugu aicinājumiem var pieļaut kļūdas, kuru sekas būs izjūtamas nākotnē.

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV