Posts tagged: Skolēni

Balvas

Ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores balvu – sudraba piespraudi “Pūcīte”- apbalvota 2.(t.i.,11.) b klases ģimnāziste Elīna Valdmane, 4.(t.i.,9.) b klases proģimnāziste Laine...   Lasīt vairāk

Pateicības diena -2014

15.maija vakarā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, piedaloties skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem, tika godināti 2013./2014.māc.g. mācību darba izcilnieki – olimpiāžu, mācību konkursu, zinātniski pētniecisko darbu...   Lasīt vairāk

Comenius projekta noslēguma pasākums Grieķijā

 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi un skolēni no 2012.līdz 2014.gadam ieskaitot, sadarbojoties ar Spānijas, Itālijas, Grieķijas un Polijas skolām, piedalās starptautiskā Comenius projektā....   Lasīt vairāk

Apsveicam!

Cēsu novada domes balvu par teicamu mācību darbu 2013./2014.māc.g. ieguvuši: 1.(t.i.,12.)b klases ģimnāziste Adele Grunte (vidējais vērtējums 9,5 balles) un Laine Lupkina (vidējais vērtējums...   Lasīt vairāk

Nākamais ģimnāzist!

! š.g. 28.novembrī plkst.16.00 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija aicina 9.klases skolēnus uz sarunu par piedāvātajām izglītības programmām un mācīšanās iespējām ģimnāzijā.

Mazās ģimnāzijas nodarbības 6.klases skolēniem

  Nākamais ģimnāzist! š.g. 23.novembrī plkst.10.00 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 6.klases skolēnus aicina piedalīties mazās ģimnāzijas latviešu valodas, angļu valodas un matemātikas nodarbībās

Atvērtā kopa 2013

 9.novembris. Valsts ģimnāziju sadarbības ietvaros astoņas DACVĢ komandas piedalījās Rīgas 1. Valsts ģimnāzijas rīkotajā 7.-11. klašu skolēnu komandu olimpiādē matemātikā “Atvērtā kopa 2013”. Matemātikas...   Lasīt vairāk

Ģimnāzistes piedalās Biznesa ideju konkursā

12.a klases skolnieces Marika Griļeva, Džessika Sirbu, Liene Krista Krusta un Anna Rakule no 27.septembra līdz 11.oktobrim piedalījās Cēsu novada domes Biznesa ideju konkursā...   Lasīt vairāk

DACVĢ aktivitātes Comenius projekta ietvaros

 DACVĢ turpina realizēt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius projektu, kurā iesaistījušies partnerskolu pārstāvji no Grieķijas, Itālijas, Spānijas un Polijas. Projekta tematika: cilvēktiesības multikulturālā sabiedrībā. šonedēļ, no 23. līdz...   Lasīt vairāk

Redzēt sevi nākotnē

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija piedāvā 9.klašu absolventiem apgūt vidējo izglītību, izvēloties sev piemērotu mācību programmu.

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV