Posts tagged: Mācības

Apsveikums

Apsveicu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimi ar nozīmīgiem sasniegumiem Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā – iegūto 2.vietu savā  grupā! Pateicos DACVĢ skolotājiem un...   Lasīt vairāk

Svešvalodu dienas

Jaunais mācību ceturksnis sāksies ar Svešvalodu dienām. Svešvalodu skolotājas  Maijas Sīles vadībā 5.-10.novembrī sagatavojušas daudzveidīgu programmu ar mērķi rosināt skolēnus iepazīt valstis, kuru valodas viņi apgūst, un...   Lasīt vairāk

Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti zināmi

11.jūlijs ir vidusskolu absolventu un pedagogu visvairāk gaidītā diena – beidzot var saņemt sertifikātus par nokārtotajiem valsts centralizētajiem eksāmeniem. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas...   Lasīt vairāk

Akadēmiskā diena ģimnāzijā

2012.gada 19.janvārī 1.,2.klašu skolēniem paredzēta akadēmiskā diena dabas zinību priekšmetos. Fizikas, ķīmijas, matemātikas stundas vadīs Rīgas Tehniskās Universitātes pasniedzēji. Vēlam interesantu un radošu dienu!

Darba dienu maiņa

Darba diena no 19.novembra pārcelta uz š.g. 13.novembri. Skolā notiks mācības pēc piektdienas stundu saraksta.

Ceturkšņa nogalē

21.oktobrī 2.(11.) klasēm notiek konsultācijas, lai sagatavotos skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei, bet 1.(12.) un 4.(9.) klašu skolēniem notiek papildkonsultācijas eksāmenu mācību priekšmetos.

Eksāmenu laiks

Izskanējis pēdējais zvans un skolas 20 gadu jubilejas koncerts. Svētki aizvadīti. Sācies lielais eksāmenu laiks. Skolas saime novēl saviem devītajiem un divpadsmitajiem možu garu, skaidru...   Lasīt vairāk

Zinātniski – pētnieciskie darbi

1.grupa – ar valodniecību un pedagoģiju saistīti ZPD (vērtē: M.Sīle, S.Samsone, R.Blata, A.Maculēviča, D.Eglīte); 2.grupa – ar psiholoģiju, mākslu un sportu saistīti darbi (vērtē:...   Lasīt vairāk

Sveicam!

Ģimnāzijas saime sveic rajona informātikas olimpiādes uzvarētājus 8. – 10. klašu grupā Edgaru Oļehnoviču – ar 1. vietu, Ingu Pērkonu – ar 2. vietu....   Lasīt vairāk

Sveicam!

Ģimnāzijas saime sveic rajona matemātikas olimpiādes uzvarētājus 9. klašu grupā Noru Ķibildu – ar 1. vietu, Sintiju Kateviču – ar Atzinību. 10. klašu grupā...   Lasīt vairāk

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV