Seminārs ,,Mediju loma globalizācijas procesā”

28. oktobris

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija aicināja interesentus uz pieredzes semināru ,,Mediju loma globalizācijas procesā”. Seminārs notika IAC projekta ,,Globālā dimensija sociālo zinību mācību priekšmetos” ietvaros. Šajā projektā piedalās 21 skola, viena no kurām ir arī DACVĢ. DACVĢ projekta darba grupā darbojas koordinatore Laima Pērkone un skolotāji N. Persaņa, A. Karlsons, S. Nagle. Dažādas projekta aktivitātes un pasākumi aizsākās 2013. gadā un tās turpināsies līdz 2015. gadam.

Semināra pirmajā daļā pirmā pieredzē dalījās Izglītības attīstības centra projektu koordinatore Ingūna Irbīte. Viņa dalījās pārdomās un pieredzē par tēmu ,,Kāpēc un kā strādāt ar aktualitātēm”. Vēl semināra pirmajā daļā populārais žurnālists Jānis Domburs pauda savu viedokli par žurnālista un mediju lomu mūsdienu sabiedrībā. Viņam izraisījās aktīva diskusija un domu apmaiņa ar semināra dalībniekiem par dažādiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.
Savukārt semināra otrajā daļā notika četru Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogu vadītas meistarklases, kas bija arī iepazīšanās ar mācību materiāliem globālajā izglītībā.

  • Migrācija – globālais un personīgais. Vada Ingūna Irbīte.
  • Kādēļ skolēni nenāk uz skolu. Vada Sandra Nagle.
  • Mediju loma globālajā pasaulē. Vada Aivars Karlsons.
  • Globalizācija un personīgā identitāte (skolēnu grupa). Vada Laima Pērkone

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV