Saruntēmas konkursam "Latvija un latvieši"

Kvadrātiekavās atzīmēts, kurās valodās būs tēma. A – angļu val., V – vācu val., K – krievu val.

Latvijas jauniešu dzīve pēc iestāšanās ES [ A K ]

Izklaides iespējas Latvijā [ V ]

Populārākie Latvijas jaunieši ( kultūrā, mākslā, literatūrā… ) [ A K ]

Realitātes šovi un jaunatne [ A K ]

Aktuālākās Latvijas vides problēmas [ A ]

Latvijas jaunieši un sports [ A V K ]

Veco ļaužu dzīve Latvijā [ V ]

Latviešu rakstura īpatnības [ A V K ]

Ideāla māja latviešu izpratnē [ K ]

Tūrisma attīstība Latvijā nākotnē [ A ]

Latviešu valoda pasaules valodu vidū [ A ]

Latviešu nacionālā identitāte [ A K ]

Gadalaiki Latvijā un aktivitātes tajos [ A V ]

Latvijas jaunieši un mūzika [ A V K ]

Septiņi Latvijas brīnumi [ A V ]

Latviešu dzīve ārzemēs [ A V ]

Latvija – upju un ezeru zeme [ A K ]

Dzīve Latvijas laukos un pilsētā [ A V K ]

Plašsaziņas līdzekļi jauniešu dzīvē [ V ]

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV