Sākas uzņemšana ģimnāzijas 7. klasēs

JaunumiComments Off on Sākas uzņemšana ģimnāzijas 7. klasēs

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija aicina 6. klašu skolēnus vasaru iesākt, piesakoties mācībām ģimnāzijas 7. klasē un jau nākamajā mācību gadā kļūt par “draudzīgajiem” – skolēniem “skolā, kas mācās”.
Dokumentu iesniegšana sāksies jau 1. jūnijā ģimnāzijas lietvedībā no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00.
Iesniedzot dokumentus skolas lietvedībā, nepieciešams skolēna vecāku (aizbildņa) aizpildīts iesniegums, liecības par 6. klases pabeigšanu kopija (jāuzrāda oriģināls) un skolēna dzimšanas apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls).
Skolēniem 8. vai 9. jūnijā plkst. 10.00 ir jāpiedalās latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas iestājpārbaudījumā. Atkārtotu iestājpārbaudījumu nav jākārto skolēniem, kuri to ir veiksmīgi izdarījuši pēc sagatavošanās nodarbībām martā.
Savukārt skolēniem, kuriem tas varētu būt nepieciešams, ir iespēja piedalīties mācību priekšmetu konsultācijās pirms iestājpārbaudījuma:
1. jūnijā matemātikā (no plkst. 9.00 līdz 10.00), angļu valodā (no plkst. 10.00 līdz 11.00), latviešu valodā (no plkst. 11.00 līdz 12.00).
2. jūnijā angļu valodā (no plkst. 9.00 līdz 10.00), matemātikā (no plkst. 10.00 līdz 11.00), latviešu valodā (no plkst. 11.00 līdz 12.00).
Plašāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem ģimnāzijas 7. klasē iespējams iegūt te: http://www.dacvg.lv/par-skolu/uznemsana/
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar ģimnāziju: mob. 22020524 (lietvede Inga Pētersone) vai mob. 26392573 (direktora vietniece izglītības jomā Līga Pikse – Zvirbule).
Uz tikšanos Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā!

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV