Projekts latviešu valodas skolotājiem

14. aprīlī pulksten 12.00 DA Cēsu Valsts ģimnāzijā notiek ES projekta „Mācāmies saprast un atbalstīt” 4. nodarbība. Nodarbību vada izdevniecības „Lielvārds” redaktore
E. Birzgale. Aicināti projekta dalībnieki. Sarunas tēma – mācību metodiskā līdzekļa izveide.
Par pasākumu atbild L. Pērkone.

28. martā DA Cēsu Valsts ģimnāzijā pulksten 10.00 notika ES un Sabiedrības integrācijas fonda projekta „Mācāmies saprast un atbalstīt” (projekta numurs 495-03-01/2-33/43) 3. nodarbība. Projektā piedalās latviešu valodas skolotāji. Aicināti visi projekta dalībnieki.
Dienas kārtība:
• Psihologa nodarbība – vada Viktorija Markule.
• Dalībnieku pieredzes apmaiņa.
• Pieredzes materiāla plānošana.
Par nodarbības norisi atbild Laima Pērkone.

No 2007. gada 1. novembra līdz 2008. gada 31. oktobrim DA Cēsu Valsts ģimnāzija realizē projektu „Mācāmies saprast un atbalstīt” (granta līguma numurs 2005/017 -495-03-01/2-33/43 ) rajona latviešu valodas skolotājiem. Projektu finansē ES, tā norisi uzrauga Sabiedrības integrācijas fonds. Projekta mērķis ir pilnveidot skolotāju profesionālās iemaņas darbam ar skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, kā arī skolēniem, kuriem ir grūtības dzimtās valodas apguvē.
Projektā darbojas skolotāji no 20 rajona skolām, kopā meklējot risinājumu, kā palīdzēt skolēniem veiksmīgāk apgūt latviešu valodu. Skolotāji projekta gaitā apgūst teorētiskās zināšanas par mācīšanas īpatnībām multikulturālā vidē, kā arī kopīgi veido vingrinājumu krājumu latviešu valodā, kas palīdzētu attīstīt latviešu valodas lietošanas iemaņas skolēniem, kuriem ir grūtības valodas apguvē.
Projekta satura zinātniskā konsultante ir RPIVA profesore Zenta Anspoka, mācību līdzekļa redaktore Egina Birzgale (izdevniecības „Lielvārds” redaktore).
Projekta koordinatore Laima Pērkone

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV