Projekts “DACVĢ dzimšanas dienas kūka”

JaunumiComments Off on Projekts “DACVĢ dzimšanas dienas kūka”

18.janvārī 5.(t.i.,8.)A,B klašu skolēni un viņu klašu audzinātājas- matemātikas skolotāja Vaira BUŽA un meiteņu mājturības skolotāja Inese KRĒSLIŅA- noslēguma stundā izvērtēja paveikto sadarbības projektā. Tā tēma – “DACVĢ dzimšanas dienas kūka”. Lai īstenotu projektu, skolēniem mācību stundās iegūtās zināšanas bija jāprot lietot praktiski.
Projekta ietvaros skolēni darbojās grupā. Vispirms katra grupa veica aprēķinus par nepieciešamo produktu sortimentu un daudzumu, lai pagatavotu dzimšanas dienas kūku proģimnāzijai vai ģimnāzijai. Tad sadalīja veicamos darbus, nopirka produktus un aizrautīgi ķērās pie kūku pagatavošanas.
Prezentējot paveikto, skolēni demonstrēja prasmes veidot koncentrētu pārskatu par paveikto literārā latviešu valodā, to noformēt. Skolēni runāja par ieguvumiem šajā projektā un atzina, ka, uzdevuma izpildē bija savstarpēji jāuzticas un jāsadarbojas; jāprot lietderīgi izmantot paredzēto laiku; praksē lietot kā matemātikas, tā mājturības un latviešu valodas stundās iegūtās zināšanas. Tāpat prezentācijas laikā skolēni vērtēja cits cita paveikto.
Prezentācijai sekoja pagatavotā produkta degustācija un katra skolēna paveiktā novērtējums matemātikā un mājturībā.
Paldies skolēnu vecākiem par finansiālu atbalstu nepieciešamo produktu iegādē.

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV