Pateicības stunda- Mīļie skolotāji

JaunumiComments Off on Pateicības stunda- Mīļie skolotāji

Sarīkojuma “Mīļie skolotāji” vēsture iestiepjas vairāk kā 20 gadus senā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas pagātnē, un to ir izdzīvojušas lielākā daļa atjaunotās DACVĢ skolēnu paaudzes un viņu skolotāji. Arī 2018.gada DACVĢ 6.(t.i.,7.) klašu un 3.(t.i.,10.) klašu jaunuzņemtajiem proģimnāzistiem un ģimnāzistiem ir mīļie skolotāji no iepriekšējām skolām, kurus viņi pateicībā un sirsnībā aicina ciemos uz Zvirbuļkalna skolas namu.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Elita ROZĪTE, kuras sirdī  un kopdarbā ar skolēniem izlolota Pateicības stundas tēma, ievadā, uzrunājot viesus, saka: “Laikmetā, kad jēdzienu “skolotājs” saista ar tādiem latvieša mēlei grūti izrunājamiem vārdu savienojumiem kā “kompetencēs balstīta izglītības procesa organizēšana”, “personīgā profesionalitāte”, “modernās tehnoloģijas” u.c., jūs neesat pazaudējuši kaislību palīdzēt izaugt krietnam cilvēkam, kam nav vienalga par citiem. Tāpēc mūsu Pateicības stundas temats ir skolotāja sirds, un tāpēc pie jūsu krūtīm mirdz mūžam jaunās starojošās sirds “ordenis”.

Gatavojoties Pateicības stundai, mēs ieskatījāmies frazeoloģijas vārdnīcā. Tūlīt jūs pārliecināsieties, ka gandrīz visi stāvokļi, kas tur pieminēti, ir raksturīgi skolotāja sirdij. Reizēm tie visi tiek izdzīvoti vienas dienas laikā: kaut kas iet pie sirds, ķeras pie sirds, guļ uz sirds, duras sirdī, plēš sirdi, lauž sirdi, pieaug pie sirds; kāds izkrata sirdi, liek pie sirds, parāda sirdi, pieaug pie sirds; un tad sirds ir pilna, dreb, sažņaudzas, lec, kūst, dauzās, vārās, sāp, pamirst, lūst, kāpj pa muti laukā, nomirst… Tik liela un stipra ir skolotāja sirds! Bet šodien laidiet savas sirdis ganībās!”

Visu uz pateicības stundu lūgto skolotāju sirdis iegūst nominācijas, kuras piešķīruši skolēni, atsaucot atmiņā mirkļus kopā ar skolotāju mācību stundās, pārgājienos, ekskursijās, prasot padomu, gatavojoties konkursiem un olimpiādēm, kopā darot daudz interesanta un, jau mācoties jaunajā skolā, rakstot savam skolotājam sirsnīgu pateicības vēstuli.

Nomināciju Sirdsdraugs saņem Laura skolotāja Vineta STĪPNIECE; Mārtiņa skolotāja Janīna VAĻICKA, Luīzes  skolotājas Māra PĒTERSONE un Ineta SAMULIONE, Martas  un Jēkaba skolotāja Eva KASICKA; Loretas skolotāja Irēna MŪRNIECE; Ilmāra bērnudārza audzinātāja Dzidra DZENĪTE.

Nomināciju Drošsirdis seši zēni – Niklass, Daniels, Deivids, Markuss,Norberts, Dāvis- piešķīruši skolotājai Ausmai KLĒTNIECEI; Arnolda mīļā skolotāja Gundega SPŪLE saņemt savu titulu braukusi no Ikšķiles, Kristers nomināciju veltījis Inesei KRASTIŅAI, Sanija – Ravitai BLAŽĒVICAI, Ieva – Agrim PEIPIŅAM, Ralfs – Ingai JURSONEI, Tīna – Intai PAIPALAI.

Nomināciju Sirdsmiers saņem Annijas skolotāja Elga OLMANE; Megijas, Kristapa, Gustava, Artūra un Luīzes skolotāja Sanita ERCIKA; Samantas skolotāja Anita VĪŅAUDE; Kitijas skolotāja Indra OZOLA; Betijas skolotā Sandra INTENBERGA; Ivana skolotāja Ligita SNIEDZĀNE; Toma un Kārļa skolotāja Inese KAPARKALĒJA.

Par sirdsmieru un nemieru savu sacerēto dzejoli skolotājiem lasīja autors- Daniels ŽUKOVSKIS:

“Kaut ārā aiz loga ass vējš kokus loka,

Puikām sirdī ir prieks, viņiem patīk ziema un sniegs.

 

Dīķis. Ledus. Slidas. Ripa un vārti, mirdz acis, plīv mati, un vaigi kļūst sārti.

Kad vakarā diena ver acis ciet, ir pēdējais laiks uz māju iet.

 

Tur mamma kā saniknots tīģeris rūc: “Cik pulkstenis? Jāmācās!” Televizors dūc.

Kaķis tup kaktā un bailīgi skatās, kā mamma dusmīgi kratās.

 

Tētis ir mierīgs, pie galda iet ļauj, desu un salātus šķīvī krauj.

Puika ēd lēni un drīz vien mieg ciet, negribas viņam pie grāmatām iet.

 

Sapnī viņš atkal uz slidām lido, ar “Dinamo” pa Arēnu slido.

Tieši tai brīdī, kad uz vārtiem skrej, Tēta balss saka: “Gulēt ej!””

 

Nominācija Sirdsprieks piešķirta Agņa un Mika skolotājai Lainei ŪDREI; Sabrīnas un Megijas skolotājai Annai LOGINAI; Tomasa skolotājai Mārai HAUKAI; Gustava skolotājai Ilzei JANSONEI; Evijas skolotājai Īrai RASS; Samantas un Rūtas skolotājai Diānai BIEDEI.

Nomināciju Sirdsdarbs saņem Jurģa skolotājs Roberts NAGAINIS; Mārtiņa skolotājs Oskars URBĀNS; Kevina, Lauras, Agijas, Ralfa, Roberta skolotāja Gita VĪTOLIŅA; Liānas skolotāja Āra STRAZDIŅA un Madaras skolotāja Ilze BŪRE.

Skolēni saviem mīļajiem skolotājiem  velta ne tikai vēstules, ziedus un piparkūku sirdis, bet arī sirsnīgus dzejoļus, dziesmas, deju, iestudētu fabulu un sirsnīgus stāstus sarunās pie tējas un pīrāgiem, bet skolotāji arī šajā Pateicības stundā, kā vienmēr, skolēniem velta savas dzīves laiku un uzmanību. Kā sarīkojuma izskaņā saka skolotāja Elita ROZĪTE: “Ne jau par dālderi, dukātu vai grasi jūs esat viņiem, mūsu jaunajiem proģimnāzistiem un ģimnāzistiem, palīdzējuši uzkāpt Zvirbuļkalnā. – Bet gan par cerību uz labāku pasauli un Latviju.”

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV