Pateicības stunda celtniekiem

JaunumiComments Off on Pateicības stunda celtniekiem

Pabeidzot nozīmīgu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas modernizācijas projektu, kas bija iespējams, īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu projekta 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu vidi” un Cēsu novada pašvaldības finansēto izglītības iestādes modernizācijas projektu, š.g. 10.jūnijā ģimnāzijas direktore Dace Eglīte pateicās projekta īstenotājiem:
Cēsu novada pašvaldībai: priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam, administrācijas vadītājam Atim Egliņam-Eglītim, Izglītības pārvaldes vadītājai Lolitai Kokinai, finanšu pārvaldes vadītājai Aivijai Zernei, projektu vadītājai Birutai Dambītei, galvenajai teritorijas plānotājai Evijai Taurenei, projekta grāmatvedei – ekonomistei Ilutai Ločmelei un juristei Santai Smiltniecei, projekta vadītājam Edijam Leokem, lielo būvdarbu vadītājam Marekam Pavāram, bijušajam IT speciālistam Gintam Gāršam. SIA „Būvprojekts” autoruzraugam Gintam Šķenderam; SIA “ALTECO” valdes priekšsēdētājam Laurim Zviedrānam; SIA „Warss+” atbildīgajam būvuzraugam Viesturam Strūkam;
SIA „Wolf System” valdes priekšsēdētājam Jurim Kozlovskim un atbildīgajam būvdarbu vadītājam Kasparam Mednim. Ilmāram Rutkam. SIA KORE AG valdes priekšsēdētājam Didzim Glāzītim.
Projekta ietvaros Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā nodrošināta ergonomiska mācību vide, iegādājoties jaunas mēbeles visos mācību kabinetos; ieviesti moderni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi un iegādāts aprīkojums mācību procesa pilnīgošanai; modernizēta sporta infrastruktūra, izbūvējot sporta stadionu; kā arī renovēts ģimnāzijas ēkas pirmais stāvs, telpas pielāgojot reģionālā metodiskā centra izveidei. Papildu izremontētas trīs kāpņu telpas.
Ģimnāzijas direktore D.Eglīte, pateicoties par darbu, pauda gandarījumu, ka visus projekta īstenotājus vienojusi cieņa pret skolu, Strādāt nenācās viegli ne celtniekiem, ne skolēniem un skolotājiem, jo gan pārbūves darbi, gan mācību process norisinājās vienlaicīgi. Tādēļ pateicību par izturību un iecietību pelnījuši arī skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki.
D.Eglīte pateicās arī DACVĢ direktores vietniekiem Kasparam Elbretam, Līgai Piksei-Zvirbulei un Aināram Vītolam, remontstrādniekam Ērikam Preimanim un lietvedei Ingai Pētersonei par atbildīgu un nesavtīgu līdzdalību ar projekta īstenošanu saistīto uzdevumu veikšanā un nepārtraukta un kvalitatīva ikdienas mācību procesa nodrošināšanu. Paralēli projekta īstenošanai mācību process DACVĢ tika sagatavots pārejai uz bloka stundām un darbu kabinetu sistēmā.

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV