Pateicības diena DA Cēsu Valsts ģimnāzijā

Nominācijā „ģimnāzists” balvu saņēma Juris Ķibilds – valsts bioloģijas olimpiādes zelta medaļas laureāts, valsts ķīmijas olimpiādes bronzas medaļas laureāts, LU Ķīmijas fakultātes ķīmiķu konkursa 2. vietas ieguvējs un zelta medaļas laureāts Eiropas Savienības dabas zinību olimpiādē Kiprā.
Par īpašu attieksmi pret katru bērnu, par cilvēcību, par spēju ļaut iemirdzēties daudzām ģimnāzijas zvaigznītēm D. Eglīte nominācijā „skolotājs” pasniedza „Devīto vilni” bioloģijas skolotājai Laumai Micānei. Nominācijā „ģimnāzijas darbinieks” par uzticību ģimnāzijai un nesavtīgu darbu balvu saņēma skolas ilggadējā darbiniece Austra Pētersone.
D. Eglīte uzsvēra, ka „Devītais vilnis” ir mīlestības balva – trausla, veidota stiklā, bet balvas autore ir saistīta ar ģimnāziju, par ko viņai ir vislabākās atmiņas. Jaunā māksliniece Līga Jaunzeme DA Cēsu Valsts ģimnāziju absolvēja pirms 5 gadiem. „Darbs ar stiklu, ko veidoju ar savām rokām, man dod prieku par dzīvi. Balvas, ko es pagatavoju, saņēma cilvēki, kas strādā un jūt līdzīgi man”, par paveikto gandarīta teica Līga. Pateicību par līdzdalību balvas izveidē saņēma arī pedagogs Vilnis Ozoliņš.
DA Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore D. Eglīte īpaši pateicās Cēsu rajona Izglītības pārvaldei un Cēsu pilsētas domei par atbalstu dažādos projektos, skolas labiekārtošanā un pilnveidē.
„Man ir patiess prieks par skolas sasniegumiem, bet vēl lielāks prieks par labestību un mīlestību, kas staro jūsu acīs”, klātesošajiem sacīja Cēsu rajona Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzems un atzina, ka vislielākā vērtība visos laikos ir laikā pateiktam vārdam „paldies”.
DACVĢ direktores vietniece mācību darbā Vaira Buža uzskaitīja šajā mācību gadā paveikto: 1 pasaules mēroga olimpiādes laureāts, 18 godalgotas vieta valsts olimpiādēs; 119 laureāti rajona un novada olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos; 55 izcili sportisti. Visiem laureātiem un skolotājiem, kuri piedalījās panākumu veidošanā, D. Eglīte un T. Jaunzems pasniedza pateicības. Pasākumu kuplināja ģimnāzijas rokdarbnieču modes skate, koru un solistu dziesmas, tautas dejas un skolas skatuves runas meistari.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV