Pateicības diena

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni, viņu vecāki un skolotāji ar labi padarīta darba sajūtu 10. maijā pulcējās pie balti klāta galda. Kā ierasts, laikā starp Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, tuvojoties ģimenes svētkiem un mācību gada noslēgumam, tika pārskatīts paveiktais skolas, novada, reģiona un valsts mērogā.

Šogad, novērtējot sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos, sporta sacensībās, kā arī ieguldījumu skolas vārda popularizēšanā, darbojoties ģimnāzijas pašdarbības kolektīvos, ar novada atzinības rakstu, skolas pateicību un veltēm ģimnāzijas saime sveica 128 skolēnus. Sestā daļa apbalvoto skolēnu panākumus guvuši vairāk nekā vienā novada olimpiādē.

Par panākumiem valsts mērogā pagodinājumus saņēma ģimnāzisti: Katrīna Veitnere, Laine Fedotova, Santa Stūrīte, Elīna Ruska, Audris Mihailovs.

Īpašu apbalvojumu – sudraba piespraudi Pūcīte – par godprātīgu darbu ģimnāzijas direktore Dace Eglīte pasniedza direktores vietniekam saimnieciskajā darbā Jānim Krenklim. Šo pagodinājumu par izciliem sasniegumiem mācībās un atbildīgu attieksmi pret skolu un uzticētajiem pienākumiem direktore pasniedza 12. klases abiturientam Denisam Agurjanovam.

Ar Cēsu novada atzinības rakstu par ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem apbalvoti ģimnāzijas pedagogi, bet Valsts izglītības satura centra Atzinības rakstu par darbu ar skolēniem un gūtajiem panākumiem 41.Latviskas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos saņēma skolotāji: Elita Rozīte, Dace Eglīte, Aldis Andermanis, Inga Miezīte.

Gandarījuma prieku par panākumiem kopā ar bērniem izdzīvoja vecāki. Ģimnāzijas pateicība viņiem par atbalstu un sadarbību kā ikdienā, svētkos!

Svinīgā sarīkojuma dalībniekus ar muzikāliem priekšnesumiem iepriecināja ģimnāzijas jauktais koris diriģentes Marikas Slotinas-Brantes vadībā, koncertmeistare Guna Rācene un vokāli instrumentālais ansamblis Oskara Gailīša vadībā.

Pēc pasākuma Zvirbuļkalnā tapa kopīgs foto, bet sirsnīgas sarunas raisījās pie balti klāta galda.

L.Pikse-Zvirbule,

direktores vietniece izglītības jomā.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV