Parakstīts ilgstošas sadarbības trīspusējs līgums

Iniciatori šādai sadarbībai ir ģimnāzija, jo, domājot par audzēkņu nākotni, šādu soli spert diktē pati dzīve. Pamatojums – Dome, DACVĢ un RTU ir ieinteresētas sadarboties, lai veicinātu tehniskās izglītības popularizēšanu Cēsu pilsētas un rajona jauniešu vidū un orientētu jauniešus uz tādu profesiju apgūšanu, kas atbilst Latvijas sociāli ekonomiskai virzībai un Cēsu pilsētas un rajona prioritātēm un attīstības programmai.
Jauniešu kārtoto centralizēto eksāmenu rezultāti gadu no gada liecina, ka sasniegtais līmenis dabaszinību priekšmetos valsts mērogā neapmierina ne skolas, ne ģimenes, nedz arī augstskolas, kurp studēt dotas vidusskolu absolventi. Tādēļ, lai īpaši akcentētu matemātikas, fizikas, ķīmijas, informātikas mācīšanas kvalitātes uzlabošanu, DA Cēsu Valsts ģimnāzija un Rīgas Tehniskā universitāte ir izstrādājusi pasākumu kompleksu, kuru īstenojot ne tikai ģimnāzijas audzēkņiem, bet arī citu pilsētas, rajona un pat novada skolu skolēniem – interesentiem būs iespēja piedalīties mācību un citos izglītojošos pasākumos.
DACVĢ un RTU sadarbības ietvaros ar 2006./2007.māc.g. ģimnāzijā tiks atvērta izglītības programma, kura paredz padziļinātu matemātikas, fizikas, ķīmijas un informātikas apguvi.
Ģimnāzistiem būs iespēja iepazīties ar RTU īstenojamām studiju programmām, apmeklēt un darboties universitātes laboratorijās, saņemt atbalstu pētnieciskajā un projektu darbā.
Savukārt Cēsu pilsētas dome un RTU vēlas sadarboties augstākās izglītības piedāvājumu paplašināšanā Cēsīs.
Noslēgts aktuāls, izglītību un valsts ekonomisko attīstību veicinošs līgums, kura īstenošana palīdzēs jauniešiem izvēlēties savu profesiju un vietu dzīvē.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV