Uzņemšana

Dokumentu iesniegšanu mācībām 7.klasē

Dokumentus mācībām 2018./2019.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 7.klasē pieņem darbvedībā no 31.maija līdz 10.jūnijam katru darba dienu no pulksten 8.30 līdz 16.00 (pārtraukums no 13.00 – 14.00).

Iesniedzami dokumenti:
  • skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,
  • liecības par 6.klases pabeigšanu kopija, uzrādot liecības oriģinālu,
  • skolēna dzimšanas apliecības oriģināls,
  • 1 fotogrāfija (3×4 cm).

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573

Dokumentu iesniegšanu mācībām 10.klasē

Dokumentus mācībām 2018./2019.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.klasē pieņem darbvedībā no 14. jūnija līdz 26.jūnijam katru darba dienu no pulksten 8.30 līdz 16.00 (pārtraukums no 13.00 – 14.00).

Iesniedzamie dokumenti:

skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,

Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu, dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu un 1 fotogrāfija (3×4 cm).

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573

Mācību programmu piedāvājums 10.klasēm
2018./2019.māc.g.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
kods 31013011

Programma piedāvā visu nozīmīgāko vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu apguvi, padziļināti iespējams mācīties bioloģiju, ķīmiju, fiziku, matemātiku.

Apgūsti šo programmu, ja vēlies kļūt par ārstu, kosmetologu,farmaceitu, ķīmiķi, vides, dabas pētnieku, dabas aizsardzības speciālistu, programmētāju, inženieri, arhitektu…

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
kods 31011011

Programma nodrošina visu nozīmīgāko vidējās izglītības mācību priekšmetu apguvi, piedāvājot padziļinājumu ( pēc skolēna izvēles ) ekonomikā. Komercklasē skolēni padziļināti apgūst mārketingu, grāmatvedības pamatus, raksta biznesa plānu, mācās organizēt mācību firmas.

Atbilstoši interesēm šo programmu aicināti izvēlēties skolēni, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar ekonomiku, banku speciālitātēm, biznesa vadību, socioloģiju u.c. specialitātēm.

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
kods 31012011

Programmas saturā iekļauti tādi mācību priekšmeti kā starptautiskās attiecības, diplomātijas vēsture, prezentācijas prasmju attīstība, lietišķā etiķete, kritiskā un radošā domāšana, mediju zinības. Programmā iekļauta 3 svešvalodu apguve (trešā svešvaloda – vācu vai spāņu valoda), matemātika, latviešu valoda, literatūra, politika un tiesības, kulturoloģija, ģeogrāfija, ekonomika u.c. obligātie mācību priekšmeti.

Šī programma sagatavo skolēnus sabiedrisko attiecību, komunikāciju, žurnālistikas, socioloģijas, starptautisko attiecību, diplomātijas studijām.

 

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV