Uzņemšana

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā (saite)

 

Mācību programmu piedāvājums 10.klasēm
2019./2020.māc.g.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
kods 31013011

Programma piedāvā visu nozīmīgāko vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu apguvi, padziļināti iespējams mācīties bioloģiju, ķīmiju, fiziku, matemātiku.

Apgūsti šo programmu, ja vēlies kļūt par ārstu, kosmetologu,farmaceitu, ķīmiķi, vides, dabas pētnieku, dabas aizsardzības speciālistu, programmētāju, inženieri, arhitektu…

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
kods 31012011

Programmas saturā iekļauti tādi mācību priekšmeti kā starptautiskās attiecības, diplomātijas vēsture, prezentācijas prasmju attīstība, lietišķā etiķete, kritiskā un radošā domāšana, mediju zinības. Programmā iekļauta 3 svešvalodu apguve (trešā svešvaloda – vācu vai spāņu valoda), matemātika, latviešu valoda, literatūra, politika un tiesības, kulturoloģija, ģeogrāfija, ekonomika u.c. obligātie mācību priekšmeti.

Šī programma sagatavo skolēnus sabiedrisko attiecību, komunikāciju, žurnālistikas, socioloģijas, starptautisko attiecību, diplomātijas studijām.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
kods 31011011

Programma nodrošina visu nozīmīgāko vidējās izglītības mācību priekšmetu apguvi, piedāvājot padziļinājumu ( pēc skolēna izvēles ) ekonomikā. Komercklasē skolēni padziļināti apgūst mārketingu, grāmatvedības pamatus, raksta biznesa plānu, mācās organizēt mācību firmas.

Atbilstoši interesēm šo programmu aicināti izvēlēties skolēni, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar ekonomiku, banku speciālitātēm, biznesa vadību, socioloģiju u.c. specialitātēm.

2019./2020.mācību gadā 10. klašu skolēniem tiks piedāvāts izvēles priekšmets Valsts aizsardzības mācība (VAM).

Informācijai:

 • VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
 • AiM Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus,  koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
 • VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība) valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
 • Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
 • VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.

Dokumentu iesniegšana mācībām 2019./2020.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 7.klasē.

Iesniedzami dokumenti:
 • skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,
 • liecības par 6.klases pabeigšanu kopija, uzrādot liecības oriģinālu,
 • skolēna dzimšanas apliecības oriģināls,
 • 1 fotogrāfija (3×4 cm).

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573

Dokumentu iesniegšana mācībām 2019./2020.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.klasē.

Iesniedzamie dokumenti:
 • skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu,
 • 1 fotogrāfija (3×4 cm).

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV