Uzņemšana

Iestāšanās 7. klasē

Uzņemšanas kārtība pamatizglītības programmās (saite)

Dokumentu iesniegšana mācībām 2023./2024.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 7.klasē.

Iesniedzami dokumenti:
 • skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,
 • liecības par 6.klases pabeigšanu kopija, uzrādot liecības oriģinālu,
 • skolēna dzimšanas apliecības oriģināla kopija, uzrādot orģinālu.

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573

Iestāšanās 10. klasē

Uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmās (saite)

Dokumentu iesniegšana mācībām 2023./2024.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.klasē.

Iesniedzamie dokumenti:
 • skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573

2023./2024.mācību gadā 10. klašu skolēniem tiks piedāvāts izvēles priekšmets Valsts aizsardzības mācība (VAM).

Informācijai:

 • VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
 • AiM Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus, koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
 • VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība) valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
 • Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
 • VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV