Uzņemšana

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā (saite)

Rīkojums par grozījumiem izglītojamo uzņemšanas kārtībā saistībā ar ārkārtas stāvokli (saite)

 

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija aicina 6.klašu skolēnus pārbaudīt savas spējas, lai ar 2020./2021.māc.g. kļūtu par DACVĢ 7.klases proģimnāzistu.

Pārbaudes darba attālinātai kārtošanai sazināties pa tālruni Nr.26392573.

Esi pārliecināts, zinātkārs, mērķtiecīgs un aktīvs – kļūsti par draudzīgo!

2020./2021.mācību gadā 10. klašu skolēniem tiks piedāvāts izvēles priekšmets Valsts aizsardzības mācība (VAM).

Informācijai:

 • VAM priekšmets tiek finansēts no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem (AiM);
 • AiM Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) izstrādā programmu un metodiskos materiālus,  koordinē un kontrolē mācību procesu; organizē jaunsargu instruktoru kvalifikācijas kursus;
 • VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība) valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture), dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība;
 • Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).
 • VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.

Dokumentu iesniegšana mācībām 2020./2021.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 7.klasē.

Iesniedzami dokumenti:
 • skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,
 • liecības par 6.klases pabeigšanu kopija, uzrādot liecības oriģinālu,
 • skolēna dzimšanas apliecības oriģināls,
 • 1 fotogrāfija (3×4 cm).

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573

Dokumentu iesniegšana mācībām 2020./2021.māc.g Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.klasē.

Iesniedzamie dokumenti:
 • skolēna vecāka (aizbildņa) aizpildīta iesnieguma veidlapa,
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu,
 • 1 fotogrāfija (3×4 cm).

Tālrunis papildu informācijai 22020524 vai 26392573

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV