Par autortiesībām diskotēkās

Iegādājoties kāda autora un izpildītāja albumu, Jūs samaksājat par to noteiktu naudas summu, no kuras noteikti procenti pienākas autoram un izpildītājam. Mūzikas kompaktdiska cenas lielāko daļu nekādā gadījumā nesastāda atlīdzība autortiesību un blakustiesību subjektiem! Jāņem vērā, ka Jūs šo albumu iegādājieties sev (personīgai atskaņošanai), savukārt, ja Jūs šo pašu albumu gribat atskaņot publiski (diskotēkā), tad par to ir jāmaksā atsevišķi (autoram ir ekskluzīvas tiesības saņemt atlīdzību par viņa darba publisku izpildīšanu), saņemot attiecīgu licenci. Sīkāk ar šo licenču cenām var iepazīties 2002.gada 27.marta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kur ir publicētas bezpeļņas sabiedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/ Latvijas autortiesību aģentūras” (AKKA/LAA) atlīdzības autoriem minimālās normas par muzikālu darbu izmantojumu publiskā izpildījumā.

Naudas summa, kas tiek maksāta AKKA/LAA nav nodoklis, bet gan autoratlīdzība, kuras apmēru nosaka autors vai arī viņa pilnvarota persona. Autors pilnvaro autortiesību mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārvaldīt viņa darbu izmantojumu pēc tā publicēšanas vai izziņošanas, t.i., viņš parasti pilnvaro organizāciju administrēt darbus, par kuriem pats jau ir slēdzis publicēšanas vai izziņošanas līgumu un saņēmis honorāru. Pēc tam, sākoties darba apritei un izmantošanai, autors izvēlas, kādus viņa darba izmantošanas veidus autortiesību organizācija administrēs uz pilnvarojuma līguma pamata un par ko īsti organizācija iekasēs autoram pienākošos autoratlīdzību. Parasti autors nodod pārvaldīt organizācijai sava darba publiskā izpildījuma tiesības, jo šis izmantojuma veids ir vissastopamākais un to visgrūtāk administrēt individuāli. Autortiesību likuma 63.pantā uzskaitīti tikai kolektīvi administrējamās mantiskās tiesības, pie kurām pieskaitāms arī publiskais izpildījums. Tātad, par mūzikas publisku izpildījumu autors pats nevar izsniegt licenci, to var tikai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kura pārstāv attiecīgos autorus, konkrētajā gadījumā AKKA/LAA.

Saskaņā ar 2002.gada 27.marta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajiem AKKA/LAA tarifiem maksa par publisko izpildījumu diskotēkās ar ieejas maksu ir 8% no ieejas maksas bruto ieņēmumiem, ja tiek atskaņots mehāniskais ieraksts, bet 6% – ja priekšnesumu sniedz izpildītājmākslinieki. Šo summu iekasē AKKA/LAA un vēlāk to proporcionāli sadala autoriem autoratlīdzības veidā.

Kontrole par to, kādu autoru dziesmas diskotēkā tiek spēlētas, netiek veikta. Autoratlīdzība tiek sadalīta proporcionāli starp tiem autoriem, kuru dziesmas ir radio topos. Šo sadali veic AKKA/LAA, kuras darbību uzrauga Kultūras ministrija. Ar detalizētu sadali var iepazīties, griežoties AKKA/LAA birojā Rīgā, A.Čaka ielā 97.

Autortiesību likuma 6.pantā ir uzskaitīti neaizsargātie darbi, pie tādiem pieder arī himna, līdz ar to par himnas atskaņošanu nav jāmaksā. Informējam, ka darbojas arī SO „Autortiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzības aģentūra” (AAA), kura pārstāv 8 autorus (salīdzinājumā AKKA/LAA vairāk 2,5 miljonus ārvalstu autoru un vairāk kā 2700 Latvijas autoru) un arī šajā organizācijā var izņemt publiskā izpildījuma licenci, tikai attiecīgi drīkstēs izmantot tikai šīs organizācijas pārstāvētos autorus (praktiski tie ir aptuveni 2 CD).

Una Stumpe
pārvaldes vecākā referente blaksutiesību jautājumos

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV