Olimpiāžu un konkursu laureāti

Ģimnāzijas saime sveic rajona vācu valodas olimpiādes 8. klasēm uzvarētāju

Katrīnu Ošiņu ar iegūto 1. vietu.

Paldies skolotājai Ārijai Vilkastei!

Ģimnāzijas saime sveic rajona vācu valodas olimpiādes 10.-12. klasēm uzvarētājas

Ievu Lukstiņu ar iegūto 1. vietu un

Ilzi Andersoni ar atzinību.

Paldies skolotājai Ritai Blatai!

Ģimnāzijas saime sveic Rūdolfa Blaumaņa literārā konkursa laureātus

Helmutu Cauni ar 1. vietu un Dārtu Dzenīti ar Atzinību. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām Vitai Zirnītei un Laimai Pērkonei.

Ģimnāzijas saime sveic rajona bioloģijas olimpiādes uzvarētājus

12. klašu grupā

Ievu Glāzeri ar 1. vietu

Brigitu Daļecku ar Atzinību

11. klašu grupā

Gundu Zvīguli ar 1. vietu

Juri Ķibildu ar 2. vietu

Madaru Medni ar 3. vietu

Noru Ķibildu ar Atzinību

Agiju Lāci ar Atzinību

9. klašu grupā

Mārtiņu Karlsonu ar 2. vietu

Ilzi Bužu ar Atzinību

Paldies bioloģijas skolotājām Laumai Micānei, Daigai Rubenei, Līgai Jaunzemai un Inesei Kaulai par darbu ar skolēniem!

Ģimnāzijas saime sveic rajona biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes 10.–12. klasēm laureātus

Kristīni Kazaku ar 3. vietu,

Elīnu Eglīti ar Atzinību,

Mārtiņu Liepkalnu ar Atzinību,

Aldi Ošu ar Atzinību.

Paldies skolotājai Nadeždai Persaņai!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV