Novada ZPD konference

Precizējums – tā kā 22. aprīlis nav darba diena, novada lasījumi notiks š.g. 5. maijā.

Novada skolēnu pētniecības darbu konference

Vieta: DACVĢ, Cēsīs, Pūces 2
Norises laiks: 2006.gada 5. maijs , reģistrācija no 10.00 .

Dalībnieki: skolēni, kuru darbi atbilst IZM izvirzītajām pētniecības darba prasībām un kas nepiedalās valsts pētniecisko darbu lasījumos.
Mērķis:
* veicināt skolēnu pētniecisko darbību;
* attīstīt skolēnu prasmes uzstāties, argumentēt, prezentēt;
* veicināt novada skolotāju un skolēnu sadarbību.

Vērtēšana:
Prezentācija ( 8 min., 2 min jautājumiem) – 4 punkti;
Darba noformējums (pēc IZM prasībām) – 2 punkti ;
Darba saturs – 4 punkti.

Vērtētāji: DACVĢ skolotāji, kā arī skolotāji, kas pavada skolēnu grupu.

Pieteikšanās līdz 25. aprīlim. Pieteikumā, lūdzu, norādiet autoru, darba nosaukumu, darba vadītāju, sekciju, kā arī klasi, kurā skolēns mācās.
Norādiet, lūdzu, arī skolotāja vārdu un uzvārdu, mācāmo priekšmetu, jo skolotāji aicināti strādāt darbu vērtēšanas komisijās.
Vēlams norādīt prezentācijai nepieciešamo tehniku. Ar kodoskopu iespējams nodrošināt visas darba telpas. Par datorprojektora lietošanu prezentācijā lūdzam sazināties iepriekš.

Aptuvenās pusdienu izmaksas Ls 0,70.
Esiet, lūdzu, precīzi, īpaši piesakot dalību, tas noteiks dienas raitu norisi!

Atbildīgā par pasākumu – metodiķe Laima Pērkone
(e-pasta adrese perkonel@inbox.lv; tālrunis 6522021)Pieteikumus lūdzam sūtīt, izmantojot faksu 4122256 vai e-pastu perkonel@inbox.lv

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV