Natālijai Andersonei piešķirta 2020.gada Latvijas simtgades stipendija

JaunumiComments Off on Natālijai Andersonei piešķirta 2020.gada Latvijas simtgades stipendija

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 1.(t.i.,12.)b klases skolniecei Natālijai Andersonei piešķirta 2020.gada Latvijas simtgades stipendija. Mācoties ģimnāzijā, Natālija apguvusi dabaszinību virziena programmu, kurā padziļināti mācījusies bioloģiju, ķīmiju, fiziku, matemātiku un angļu valodu. Visā vidusskolas laikā skolniece uzrādījusi labus un teicamus mācību sasniegumus. Absolvējot 12. klasi, Natālijas vidējais vērtējums ir 8,5 balles. Natālija ieguvusi godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos – 3.vietu novada ķīmijas olimpiādē (2019); atzinību novada vēstures olimpiādē (2020); 1.vietu valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā (2019), zinātniskā darba tēma “Veselības aprūpes pieejamība atkarībā no nodokļu nomaksas sabiedrības taisnīguma izpratnes kontekstā”; 3.vietu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes un Politologu biedrības rīkotā eseju konkursā “Eiropas Savienības nākotne: nākamie 15”.
Skolnieci raksturo atbildīga un pragmatiska attieksme pret mācību darbu, augstas patstāvīgās mācīšanās prasmes, adekvāts pašvērtējums, izpratne par mācīšanās mērķiem un interešu daudzpusība. Natālija veido saskanīgas attiecības ar klases biedriem un bauda pelnītu autoritāti klases kolektīvā. Saskarsmē ar pedagogiem Natālijai raksturīga cieņpilna attieksme, atsaucība, pozitīvisms un augsti akadēmiskās ētikas standarti.
Natālija Andersone ir sabiedriski aktīva jauniete iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs – no 9. līdz 12.klasei Natālija darbojās Cēsu jauniešu domē. Ar viņas līdzdalību tapuši tādi pasākumi kā tradicionālās pilsētas Jauniešu dienas, Iedvesmu kosmoss, Ziemassvētku pasākumi bērniem no sociālā riska ģimenēm, Dynamite Jam, Nakts paslēpes u.c. Jauniešu domes delegācijas sastāvā Natālija guvusi pieredzi un sniegusi savu ieguldījumu ES Erasmus+ programmas vizītēs Spānijā, Gruzijā, Rumānijā. Natālija Andersone darbojas arī dažādās brīvprātīgā darba iniciatīvās gan Cēsu jauniešu domes rīkotajās norisēs, gan arī nacionāla mēroga pasākumos un konferencēs. Par aktīvu brīvprātīgo darbu skolniece saņēmusi Cēsu novada apbalvojumu “Zelta Briedis”.
Natālija lielu nozīmi pievērš akadēmiskajai un cilvēciskajai pašizaugsmei. No 10. klases jauniete darbojas ģimnāzijas Debašu klubā. Tas attīstījis prasmi strādāt komandā, oratora spējas, prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem, argumentēšanas, izjautāšanas, oponēšanas iemaņas. Padziļināti apgūtās debašu tēmas bijušas saistītas ar aktuālām ekonomikas, politikas un sociālās sfēras norisēm. Natālija ar panākumiem piedalījusies reģionālā un nacionālā līmeņa debašu turnīros. Nozīmīgākais panākums – iegūtā 2. vieta Nacionālajā Debašu turnīrā (2018) par tēmu “Vai valstij ir jāuzrauga informatīvā telpa internetā”. Natālija ir ieguvusi sertifikātu un kopš 2019.gada darbojas kā Cēsu muzeja gids, tādā veidā popularizējot pilsētas un novada vēsturi, kā arī pilnveidojot savas publiskās uzstāšanās iemaņas un saturisko kompetenci.
Sadarbība ar Natāliju gan mācību procesā, gan ārpus stundu aktivitātēs ļāvusi pārliecināties, ka viņai raksturīgas labas komunikācijas spējas, uzticamība, noturība stresa situācijās, atbildīga lēmumu pieņemšana, izzinošs raksturs un gatavība akadēmiskiem izaicinājumiem. Par nozīmīgām dzīves vērtībām Natālija uzskata toleranci, cieņu pret citādo un iespēju dzīvot demokrātiskā sabiedrībā.
Ģimnāzijas saime sveic Natāliju Andersoni ar Latvijas simtgades stipendiju un pateicas ģimenei par atbalstu un sadarbību.
Iepriekš Latvijas simtgades stipendiju saņēmuši Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventi: Dāvis Krūmiņš (2018.g.) un Linda Prokofjeva (2019.g.)

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV