Metodiskais centrs

Vidzemes novadu skolotājiem rīkotie kursi

Iespējams pieteikties kursiem!
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem SKOLĒNA LĪDZDARBĪBAS VEICINĀŠANA UN SKOLOTĀJA LOMA PROJEKTA “KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ” KONTEKSTĀ.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, 26.martā plkst.10.00

Dienās kārtība:
10:00 – 10:20 OUP News
10:20 – 11:20 Improving Student Engagement with Inquiry -based Learning.
20 min Coffee Break
11:40 – 12:40 Classroom Management: A Teacher’s Role
12:45 – 13:15 Lunch Break
13:15 – 14:45 Assessment for Learning
14:45 – 15:00 Individual Questions. Certificates

Lektore Dace Miška
OUP konsultante, biroja vadītāja un Oxford Teachers Academy Iektore.

Pieteikšanās termiņš 22.marts un vietu skaits ierobežots.

!!! Lūgums atzīmēt pieteikumā, ja vēlaties pasūtīt pusdienas. Piedāvājumā vistas karbonāde, kartupeļi vai rīsi, salāti un mērcīte + sulas dzēriens. Cena EUR 3.50
(otra izvēle: ņemiet līdzi savu lunch-box).

Saite pieteikšanās anketas aizpildei.

2019. gada 22. oktobris
Skola 2030 ekspertu Pāvela Pestova, Jāņa Vilciņa un Ineses Lāčaunieces, kā arī Ineses Aides vadītie kursi

“Kompetencēs balstīta izglītība – vērtēšana, mācību saturs, metodika”


2018. gada 27. decembris
Biedrības VITAE lektores, Brocēnu vsk. skolotājas Lauras Miķelsones kursi

“Formatīvā vērtēšana lietpratības kontekstā”


2018.gada 24.augusts
“Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” direktores Ivetas Dziedātājas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

“Skolēns, pedagogs un mācību stunda – pārmaiņas un izaicinājumi mūsdienu izglītībā”


2018.gada 12.marts
Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” lektores Lauras Miķelsones kursi

“Caurviju prasmes – pašizziņa un pašvadība, sadarbība un līdzdalība kompetenču pieejas ieviešanai”


2017.gada 16. un 28. decembris
Daugavpils Universitātes lektoru kursi

“Mācīšana mācīties, darbs ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi”

2017.gada 23.septembris
“Lielvārds” kompetences centra kursi par tēmu

“Mācību stundu scenāriji 21. gadsimta prasmju pilnveidei un vērtēšanai”


DACVĢ skolotājiem rīkotie kursi

2019.gada 20.decembris
ģimnāzijas pedagogi un skolēnu vecāki-interesenti piedalījās Latvijas Universitātes profesores Zandas Rubenes sarunu darbnīcā par aktuālu, visus interesējošu tēmu

Zandas Rubenes sarunu darbnīca “X, Y, Z un A paaudze: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem”


2018.gada 28.decembris
DACVĢ pedagogi Latvijas Nacionālo Mākslas muzejā, Motormuzejā un Latvijas Nacionālo bibliotēka apguva metodisko tēmu

“”Stunda muzejā”- loģiska mācību procesa sastāvdaļa”2018.gada 22.oktobris
DACVĢ skolotāji izglītojas Rolanda Ozola kursos

“Pedagoga personīgā efektivitāte un līderība”

2018.gada 30.augusts
Dr. paed. Aijas Tūnas nodarbība DACVĢ skolotājiem Saulkrastos

“Piecas minūtes pirms…”

2018.gada 31.maijs
Ainas Poišas nodarbība Liepas pagasta Maizes mājā

“Pašaprūpe – savu emociju izpratne un pārvaldīšana, sevis motivēšana un efektīva attiecību veidošana un dzīves plānošana. Pozitīva saskarsme situācijās skolotājs – skolēns, skolotājs – skolotājs”

2018.gada 3.janvāris
Mūžizglītības un kultūras institūta Vitae direktora Rolanda Ozola kursi

“Citāda pieeja mācīšanai – pedagogu mācīšanās citam no cita sadarbojoties”

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV