Laiks ieteikt apbalvošanai ar Draudzīgā Aicinājuma medaļu

JaunumiComments Off on Laiks ieteikt apbalvošanai ar Draudzīgā Aicinājuma medaļu

No 2018.gada 10.decembra līdz 28.decembrim ir atvērta kandidātu pieteikšana apbalvošanai ar Draudzīgā Aicinājuma medaļu un diplomu piecās nominācijās.
Draudzīgā Aicinājuma medaļas un diploma saņemšanai var ieteikt
 Izglītības iestādes absolventus, kuri guvuši starptautiskus mācību sasniegumus (mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība, profesionālās meistarības konkursi).
 Pedagogus/ augstskolu mācībspēkus, kuri sagatavojuši skolēnus/audzēkņus starptautiskiem panākumiem.
 Sabiedriskus darbiniekus, kuri ar savu profesionālo darbību stiprina latviskumu.
 Mecenātus, kuri finansiāli, materiāli un radoši atbalsta izglītības iestādes idejas un vajadzības, lai mācību procesu veidotu atbilstošu 21.gadsimta izpratnei un vajadzīgām.
 Medijus (preses pārstāvjus), kuri atbalsta izglītību, popularizē Draudzīgā Aicinājuma ideju, atspoguļo un risina problēmas izglītībā.
Izvirzot apbalvošanai, izglītības iestāde izmanto iespēju publiski pateikties absolventiem un pedagogiem, kuri veicinājuši izcilību Latvijas izglītībā un stiprinājuši konkrētas skolas vārdu un prestižu sabiedrībā. Tāpat tā ir iespēja novērtēt un godināt dažādu profesiju pārstāvjus, kuri nesavtīgi strādā Latvijas, t.sk. izglītības, labā.
Ikdienā katrai skolai ir savi atbalsta punkti (konkrēti cilvēki, sadarbības partneri, uzņēmumi, saimniecības…), bez kuru devuma un palīdzības skolas būtu mazāk konkurētspējīgas. Tādēļ katrai palīdzības akcijai un katram atbalsta plecam ir konkrēta labvēļa vārds.
Ieteikumus apbalvošanai var rakstīt brīvā formā un iesniegt elektroniski uz adresi:
dacvg@dacvg.lv vai pa pastu: Pūces ielā 2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Informācija: www.dacvg.lv

Cieņā, Dace Eglīte
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore
Tālruņa Nr. 64122244 vai 29423212

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV