Kursi ziemas brīvdienās

JaunumiComments Off on Kursi ziemas brīvdienās

2018.gada 27.decembrī DACVĢ organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus par tēmu “Formatīvā vērtēšana lietpratības kontekstā”. Vispārizglītojošo skolu pedagogi no Nītaures vidusskolas, Līgatnes novada vidusskolas, Raunas vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Straupes pamatskolas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas biedrības Vitae lektores Lauras Miķelsones vadībā apguva formatīvās vērtēšanas formas un metodes, guva zināšanas par izglītojamo snieguma līmeņiem un to aprakstu veidošanu, kā arī mācījās sniegt un saņemt efektīvu atgriezenisko saiti. Praktiskās darbnīcas nodarbībās izvērtēja atgriezeniskās saites konkrētus piemērus, kā arī iepazinās un praktiski darbojās programmās Kahoot, Mentimenter,Quizalize, Zeetings.
Mācību programma tika īstenota saskaņā ar IZM un DACVĢ 2018.gada 16.jūlija Vienošanos Nr.2-2/2018/252 “Vienošanās par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu un izlietošanu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides organizēšanai”.

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV