Konkursa "Latvija un latvieši" nolikums

Konkursa “Latvija un latvieši” nolikums

Mērķis

  1. Rosināt valsts ģimnāziju jauniešus apgūt Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, mākslu un kultūru, ievērojamo latviešu veikumu, latviešu tradīcijas un ieražas, apzināt Latvijas šodienas un nākotnes problēmas.
  2. Mācīt jauniešus loģiski un argumentēti izklāstīt savas zināšanas un domas svešvalodās gan rakstiski, gan mutiski.
  3. Veicināt Valsts ģimnāziju skolēnu un skolotāju sadarbību.

Dalībnieki
Valsts ģimnāziju 10. – 11. klašu skolēni pēc brīvprātības principa.

Darba valodas
Angļu, vācu un krievu valoda.

Laiks
2004.gada februāris – marts.

Darbības apraksts
Pirmā kārta – dalībniekiem Jāuzraksta eseja par tēmu “ Latvija un latvieši” izvēlētajā svešvalodā . Darbs jānosūta uz Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju līdz 20.februārim /pasta zīmogs/.
Darba apjoms 2 lappuses / apm. 3600 rakstu zīmju /.
Otrā kārta – veiksmīgāko darbu autori tiek uzaicināti klātienes konkursā – diskusijā par tēmu “Latvija un latvieši “ Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 2004.gada 30.martā.

Vērtēšana
Pirmajā kārtā darbus vērtē Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas svešvalodu skolotāji, akcentējot esejas saturu, tās oriģinalitāti, struktūru, valodas lietošanas pareizību un vārdu krājuma bagātību.
Otro kārtu vērtē visi klātesošie valsts ģimnāziju svešvalodu skolotāji pēc noteiktiem kritērijiem.

Organizatori
Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas svešvalodu skolotāji.
Koordinētāja Maija Sīle tel.4122256 (līdz pulkst 15.oo) , fakss 4122256, E–pasts maijasile@inbox.lv

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV