ESF darbības programma

ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001) stipendijas un mērķstipendijs saņemšanai atbalstīti 17 DACVĢ pedagogi.

Projekta 3.aktivitātei 4.posmā pieteikušies 16 pedagogi: I.Pētersone, lai iegūtu 2.kvalitātes pakāpi; I.Miezīte, E.Rozīte, M.Ballaha, S.Baijere, S.Trēziņa, R.Blata, I.Kalniņa, lai iegūtu 3.kvalitātes pakāpi; D.Eglīte, S.Samsone, V.Buža, Ā.Vilkaste, L.Ruķe, A.Maculēviča, V.Markule, lai iegūtu 4.kvalitātes pakāpi; I.Boze, lai iegūt 5.kvalitātes pakāpi. Projekta 2.aktivitātei pieteikusies un atbalstīta D.Lapiņa.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV