“Diplomātu” klase

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2. jeb 11.A klase ir īpaša ar to, ka ģimnāzisti apgūst zināšanas diplomātijā. Izglītības programmu apgūstam ar lielu interesi, un tā mums divos vidusskolas gados ir devusi daudz jaunu zināšanu un turpmākai dzīvei noderīga.
Mācoties 10.klasē, paralēli vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem veiksmīgi apguvām publiskās runas pamatus. Šo priekšmetu mums mācīja profesionāla masu pasākumu režisore, ģimnāzijas teātra studijas „Maska” vadītāja Guna Rukšāne. Pildījām interesantus runu attīstošus vingrinājumus, apguvām runas kultūru un uzstāšanās mākslu. Interesants bija uzdevums – sagatavot ekskursiju par kādu no Cēsu tūrisma objektiem, iejūtoties gida lomā. Programmas ietvaros apmeklējām Latvijas Republikas Saeimu, uzzinot daudz jauna par valsts likumu devēju darbu un iepazīstoties ar deputātu un komisiju darba vietām un sēžu norisi. Mūsu gids Saeimas namā bija bijušais diplomāts, tagad Saeimas deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš, kurš ir arī mūsu izglītības programmas krusttēvs. Pēc tam Ārlietu ministrijā uzzinājām lietišķās etiķetes principus, kas ir sava veida diplomātijas valodu, kā arī noskaidrojām, kas jāatceras, dodoties uz ārzemēm.
Arī aizvadītais mācību gads bija piepildīts ar izglītojošiem notikumiem mūsu klases dzīvē. Gada sākumā devāmies vizītē uz ASV vēstniecību, kur darbinieki mums pastāstīja par amerikāņu un latviešu skolu atšķirībām, iepazīstināja ar vēstniecības darbību. Viesojoties ļoti labi izjutām amerikānisko gaisotni, praksē pārliecinājāmies par savām angļu valodas zināšanām un prasmi to lietot. Tepat Cēsīs, Vidzemes koncertzālē, apmeklējām Kenediju dzimtai veltīto fotoizstādi. Arī izstādes apmeklējums un sazināšanās noritēja tikai angļu valodā.
Bijām ieinteresēti apmeklēt Ministru kabinetu. Apskates laikā iepazināmies ar divām svarīgām telpām – pieņemšanas un sēžu zālēm. Apskatījām visu Latvijas ministru prezidentu parakstus, kas piestiprināti pie Ministru prezidenta karoga. Savus parakstus pie karoga kāta amatpersonas piestiprina, kad beidzas viņu pilnvaru laiks.
2014./2015.mācību gada īpašais priekšmets bija diplomātijas vēsture, ko apguvām skolotāja Aivara Karlsona vadībā. Tagad mums ir zināšanas par diplomātijas pirmsākumiem un tās attīstību līdz mūsdienām.
Ģimnāzija mums ir piedāvājusi arī daudz interesantu tikšanos ar sabiedrībā pazīstamām personībām – dažādu profesiju pārstāvjiem, politiķiem, valsts un sabiedriskajiem darbiniekiem.
Kopumā abus mācību gadus var uzskatīt par ļoti vērtīgiem un izglītojošiem. Mācību ekskursijas ir paplašinājušas mūsu redzesloku un ļāvušas labāk izprast valsts iestāžu,, deputātu, diplomātu darba ikdienu. Tas nav viegls, turklāt prasa daudz zināšanu, pieredzes un arī labas manieres. Šāda virziena izglītības programmas, ko apgūstam mēs, ir vērtīgs ieguvums visam mūžam.

Evija Dāve un Ieva Birziņa
Diplomātu” klases ģimnāzistes.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV