Darbs 6.posmā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1.septembra noteikumiem Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”“ un līgumu Nr.01-07.2-5/19 starp Izglītības un zinātnes ministriju un Cēsu novada pašvaldību, kas noslēgts 2009. gada 9.novembrī, ir izveidota un apstiprināta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija darbam 6.posmā: komisijas priekšsēdētāja: Dace LAPIŅA – izglītības metodiķe; komisijas locekļi: Laima PĒRKONE – direktores vietniece mācību darbā; Inese BOZE – matemātikas skolotāja, izglītības iestādes pedagogu arodkomitejas priekšsēdētājas vietniece; Evita SIMSONE – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu vecāku pārstāve; komisijas sekretāre: Ieva ROBEŽNIECE – bibliotekāre.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV