Darba piedāvājums

 DACVĢ aicina darbā direktores vietnieku informātikas jomā

 Prasības

pretendentam uz direktores vietnieka

informātikas jomā amatu

Galvenie pienākumi:

·         atbildēt par moderno tehnoloģiju ieviešanu, vispusīgu  pielietošanu mācīšanas un mācīšanās procesā un skolvadībā;

·         organizēt informācijas tehnoloģiju un citu moderno mācību un skolvadības  rīku profilaktisko apkopi, remontu un nodrošināt to  esamību pastāvīgā lietošanas kārtībā;

·         apmācīt un konsultēt pedagogus jauno tehnoloģiju un iekārtu  piedāvāto iespēju  apgūšanā un izmantošanā mācību procesā;

·         apzināt mācību procesam un skolvadībai nepieciešamās datorprogrammas, izstrādāt un ieviest praktiskai pielietošanai lokālās programmas skolvadībā vai organizēt to iegādi, ieviešanu un  uzturēšanu;

·         nodrošināt interneta pieslēgumu un sekot tā kvalitatīvai funkcionēšanai;

·         pārraudzīt un administrēt skolvadības sistēmas « e-klase » darbību; apmācīt un konsultēt pedagogus « e-klases » lietošanā; informēt pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus par aktualitātēm, izmaiņām un piedāvājumiem sistēmā ;

·        organizēt DACVĢ interneta mājas lapas uzturēšanu un kvalitatīvu  funkcionēšana;

·         nodrošināt DACVĢ skolvadības  elektroniskās saziņas funkcijas;

·        apmācīt izglītojamos atbilstoši izglītības  programmām.

 

Prasības pretendentam:

·         augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un B programma pedagoģijā 72-80 stundu apjomā;

·         latviešu valodas prasmes augstākajā līmenī;

·         informētība un praktiskā pieredze par informāciju tehnoloģiju produktiem un to izmantošanu mācību procesā u.c. ar informāciju tehnoloģiju funkcionēšanas nodrošināšanu saistītiem jautājumiem darba pienākumu izpildei nepieciešamajā apjomā;

·         svešvalodu zināšanas darba pienākumu izpildei nepieciešamajā apjomā;

·         pieredze pedagoģiskajā darbā, iepriekšēja pieredze (piedāvātajā amatā) tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:

·         dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu vienā no labākajām Latvijas valsts ģimnāzijām;

·         mēnešalga- 613 lati (863 eiro) (brutto);  

·         ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – 8 kalendārās nedēļas gadā; iespēja veikt papildu  darbu par papildu atlīdzību (pasniegt mācību priekšmetu- informātika vai vadīt pulciņu).

 

Pieteikums  jāiesniedz izvērsta CV formā līdz 2013.gada 10.decembrim plkst. 10.00 elektroniski dacvg@skolas.cesis.lv

 Papildu informācija :Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Dace Eglīte, telefona Nr. 64122244 vai 64122256

 Uz darba interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuri būs atbilstoši vakancei izvirzītajām prasībām un kuriem būs lielākā pieredze pedagoģiskajā darbā, lielāka vadības pieredze, lielāka  informētība un praktiskā pieredze par informāciju tehnoloģiju produktiem un to izmantošanu mācību procesā.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV