Cienījamie vecāki!

Pusgadā paveiktais un piedzīvotais liecina, ka visi kopā – ģimnāzijas saime – esam dzīvojuši pilnskanīgu, piesātinātu, izvēles iespējām bagātu skolas dzīvi: iegūtas jaunas zināšanas mācību stundās, papildus skolotāju un skolēnu darbs vainagojies ar panākumiem rajona posma mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts un rajona līmeņa dažādos konkursos. Ģimnāzijas jauktais un meiteņu kori atbildīgi gatavojas Skolu jaunatnes dziesmu svētkiem, savu fantāziju ikviens interesents varēja demonstrēt, piedaloties “Zaļi raibās nedēļas” aktivitātēs, organizētas tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Uzskaitījumu varētu turpināt vēl un vēl. Skola devusi iespēju, bet izvēli izdarījis katrs pats.

Uzsākot jaunu sadarbības projektu, mūsu ģimnāzijas audzēkņi – Ilze Aļļēna, Katrīna Dambe, Lelde Caune, Elīna Dzelzkalēja, Toms Grīnvalds un skolotājas Inese Boze un Nadežda Persaņa – kopīgi ar Cēsu pilsētas ģimnāzijas un Mākslas skolas pārstāvjiem novembrī viesojās Norvēģijā, kur iepazinās ar jauniešu izglītošanās iespējām un sadzīvi, gūstot nozīmīgas zināšanas un draugus vienaudžu vidū.

Vērtīgu pieredzi ģimnāzisti guva 15.oktobrī, prezentējot skolu Eiropas valstu pedagogu seminārā “Labs pilsonis modernā pasaulē”. Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā pasākuma ietvaros DACVĢ apmeklēja pedagogi no Anglijas, Vācijas, Kipras, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Latvijas. Skolotāju Anitas Maculēvičas un Ievas Pētersones vadītajās angļu valodas stundās viesi varēja pārliecināties par ģimnāzistu teicamo prasmi valodas lietošanā , atraisītību saskarsmē ar svešiem cilvēkiem un mācību procesā gūtajām zināšanām. Semināra otrajā daļā ģimnāzisti Lelde Caune, Katrīna Dambe, Jūlija Guļčenko, Zaiga Kalve, Edgars Kuzmans, Liene Krūmiņa, Baiba Ose, Līga Simsone, Edgars Šults, Anete Rūķe un Juta Vējiņa skolotāju Ingūnas Irbītes un Laimas Pērkones vadībā ar brīviem un pārliecinošiem stāstījumiem sajūsmināja ārzemju viesus, prezentējot izglītības iegūšanas iespējas ģimnāzijā, skolēnu pašpārvaldi, piedalīšanos valsts un starptautiskos projektos, kā arī citās aktivitātēs, kurās iesaistās ģimnāzisti.

Aizvadītajā laikā vairākkārt gan ģimnāzisti, gan skolotāji ir dalījušies pieredzē par dažādiem darba virzieniem ģimnāzijā. Tā DACVĢ viesojās jaundibinātās Daugavpils Valsts ģimnāzijas pedagogi, iepazīstoties ar skolēnu uzņemšanas kārtību mūsu skolā, klašu audzinātāju darba organizāciju u.c. jautājumiem, bet ģimnāzijas svešvalodu skolotājas Silvija Samsone, Maija Sīle, Modrīte Sņegoviča, Helēna Kaminska, Ārija Vilkaste un Baiba Peciņa Eiropas valodu nedēļas ietvaros palīdzēja saviem audzēkņiem Dinai Bērziņai, Ilzei Aļļēnai, Lienei Antonovičai, Lienei Krūmiņai, Katei Nītiņai, Jūlijai Guļčenko, Raimondam Zariņam, Jurim Lukstiņam, Lindai Vecgailei, Aijai Kalniņai, Sabīnei Kurilovičai, Kristīnei Kurilovičai un Austrai Palmbahai sagatavoties svešvalodu zināšanu demonstrēšanai Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā, lai uzskatāmi parādītu, kādas valodas un kādā līmenī iespējams apgūt, mācoties DACVĢ.

Turpinās valsts ģimnāziju sadarbība. Gatavojoties Draudzīgā aicinājuma 70. gadskārtai, 4.decembrī uzņēmām literāri apdāvinātus skolēnus un viņu latviešu valodas un literatūras skolotājus no Rīgas 1., Āgenskalna, Alūksnes, Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Rēzeknes, Madonas, Valmieras un Viļakas Valsts ģimnāzijām, lai atklātā literārā konkursā ģimnāzisti izteiktu domas par Draudzīgā aicinājuma idejas izpratni un izpausmes formām sabiedrībā šodien. Mūsu ģimnāziju konkursā pārstāvēja Maija Medne, Elīna Vernere un Agija Rancāne. Rezultātus vērtēšanas komisija paziņos Draudzīgā aicinājuma centrālajā sarīkojumā 2005.gada 28.janvārī.

Šie ir tikai daži akcenti, kurus vēlējos pieminēt, runājot par aizvadīto darba cēlienu ģimnāzijā.

Ziemassvētku gaidām piemīt īpaša burvība, vēlēšanās atvērt sirdi labiem vārdiem, domām un rīcībai. Vēl to visu var pagūt!

Paldies visiem, kas 2004.gadā domās, darbos un attieksmē apliecināja savu piederību Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimei. Novēlu, lai katrā mājā un ģimenē ienāk svētku prieks un gandarījums par bērnu mirdzošajām acīm un labajiem darbiem!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV