Par skolu – skolu vadījuši

Comments Off on Par skolu – skolu vadījuši
Endele3

Jānis Endele

Direktors no 1990.g. līdz 2002.g.
Pasauli virza aizrautīgie, tie, kam ir idejas un drosme tās realizēt. Šos vārdus var teikt par Jāni Endeli. Tā 1990. gadā, laikā, kad Latvijas Valsts sāka savu neatkarības ceļu, veidojās DA Cēsu Valsts ģimnāzija – jauna, sabiedrībā nezināma skola, bez savām patstāvīgām telpām. Īsā laikā skola kļuva pazīstama visā valstī: skolēni guva panākumus mācībās, skola organizēja valsts mēroga pasākumus, piedalījās lielu projektu darbā, skolotāji izdeva mācību līdzekļus. Jā, tas tika realizēts ar milzīgu darbu, neskaitot darba stundas, atsakoties arī no brīvā laika. Taču cilvēki, kas bija kopā ar Direktoru, ticēja viņa idejām un strādāja. Aizrautība, idejas, redzējums nākotnē, lielas darba spējas – tās ir īpašības, kas raksturo Jāni Endeli, DA Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunotāju un veidotāju.

Austra Dika

Direktora vietniece mācību darbā no 1990.g. līdz 2002.g.
Rosīga un aizrautīga ģimnāzijas atjaunotāja, izstrādāja pirmos mācību plānus, sagatavoja skolu atestācijām, organizēja mazās ģimnāzijas nodarbības nākamo skolēnu sagatavošanai, radoši vadīja skolas metodisko darbu, ieviešot jaunas un mūsdienīgas mācību metodes, plānoja metodiskās nedēļas un pieredzes apmaiņas stundas, virzīja skolēnus un skolotājus zinātniski – pētnieciskajai darbībai, daudz strādāja ar skolēniem, kuri pārzināja mācību darbu klasēs, bieži aptaujāja un izzināja skolēnu vēlmes un centienus, mācīja ķīmiju un veselības mācību.

Guna Rukšāne (Ulme)

Direktora vietniece audzināšanas darbā no 1990.g. līdz 1991.g.
Guna ģimnāzijas ikdienu papildināja ar svētkiem. Un svētku skolā nekad nav par daudz. Jau pirmās ziemas Kārļu dienā aizsākām Draudzīgā aicinājuma svētku tradīciju, kas gadu gaitā kuplojusi un bagātinājusies. Jauki bija Folkloras svētki, kuros dziedājām, dejojām, ampelējāmies. Itin bieži mūs priecēja dramatiskā pulciņa dalībnieku – viduslaiku samtos tērptu “dāmu un kungu” – asprātīgie dialogi skolas pasākumos. Īpašā atmiņā mācību pārzines Austras un Gunas kopdarbībā veidotās mācību olimpiāžu atklāšanas un noslēguma reizes. Tā vienreiz visi skolotāji kļuvām par Olimpa dieviem un, baltās tunikās (palagos!) tīti un sieti, izraisot sajūsmas spiedzienus un ovācijas, cēli soļojām pie “tautas”, tad, svētsvinīgas runas teikdami, apbalvojām čaklākos gudrīšus. Daudz skaistu teatrālu “gājienu” – tā varētu raksturot Gunas darbu mūsu ģimnāzijā.

Andis Kazaks

Direktora vietnieks audzināšanas darbā no 1991.g. līdz 1997.g.
Visvitālākais ārpusklases darbības organizētājs. Tā kā sāka ģimnāzijas atjaunotnes otrajā gadā, bija iekšā grūtajā skolas organisma funkciju veidošanās procesā. Strādāja un mācījās gan azartiski, gan mierīgi. Direktora rīkojumu koncentrācijas atšķaidītājs, kolēģu uzmundrinātājs. Prata atbalstīt jaunu un vecu ģimnāzistu interesantas, trakas aktivitātes. Viens no slavenā ģimnāzijas demokrātijas gara krusttēviem. Vēsturiska vērtība ir Anda rūpēm par pirmajām lielu masu pasākumu, pulciņu, dažādu zinību jomu konkursu un vakaru tradīcijām. Erudīcija, sports un ideju ģenerācija ir trīs lielie dzīvnieki, uz kuriem ģimnāzija balstījās, un Andis ir viens no pirmajiem to kopējiem.

Dace Baltiņa (Veidele)

Direktora vietniece audzināšanas darbā no 1997.g. līdz 1999.g.
Daces laikā ārpusklases pasākumiem raksturīga daudzveidība, krāšņums, ideju oriģinalitāte un precizitāte to realizēšanā. Turpina dzīvot tradicionālais DA rokfestivāls, folkloras dienas un priekšmetu nedēļas. Audzēkņiem prātā īpaši palikušas vēsturnieku dienas ar izstādēm, kostīmu konkursiem, prāta spēlēm un olimpiādi. Tradicionālajai “Popielai” īpašu asumu piešķīra skolotāju grupas uzstāšanās. Patiesu svētku sajūta radīta Skolotāju dienas pasākumos, kuros skolotāji iesaistīti dažādos konkursos, pirmo reizi īpašā ballē satikās ģimnāzijas skolotāji un audzēkņu vecāki – skolotāji. Skolēnu iecienītas bijušas piektdienu diskotēkas sadarbībā ar radio “Saules iela” dīdžejiem, kā arī karaokes vakari. Līdzās izklaides pasākumiem nopietni akcentēts arī darbs ar klašu audzinātājiem. Regulāri notikušas mazās metodiskās audzināšanas darba apvienības, kurās klašu uzvedību analizējuši kopā ar priekšmetu skolotājiem un psihologu. Jaunas iezīmes parādījušās arī skolēnu līdzpārvaldes darbā. Skolēnu domes vēlēšanu reformas rezultātā notikusi iepazīšanās ar kandidātiem uz minisrtru amatiem, vēlēšanu kampaņa.
Dace uzsver – visnozīmīgākais šajā darbā – apvienot un ieinteresēt kopējā rezultātā visas iesaistītās puses.


Modrīte Sņegoviča

Direktora vietniece audzināšanas darbā no 1999.g. līdz 2002.g.
Modrīte ģimnāzijā iedibināja tradīciju: Ziemassvētku Adventes Baltās rīta stundas. Iededzināt Adventes sveces tika aicināti pazīstami Cēsu cilvēki, skolēnu vecāki, absolventi. Atmiņā paliks skolas komandas piedalīšanās TV erudītu konkursā un izcīnītā uzvara. Tika gatavoti priekšnesumi, studēta literatūra. Daudzi atcerēsies 1. septembri, kad Modrīte pārtapa par Bokas jaunkundzi. Tas bija arī laiks, kad ļoti aktīvi darbojās skolēnu dome, rīkojot interesantus pasākumus skolas kamīnzālē.

Elita Rozīte

Direktora vietniece audzināšanas darbā no 2002.g. līdz 2009.g.

Vaira Buža

Direktora vietniece mācību darbā no 2002.g. līdz 2009.g.

Laima Pērkone

Direktora vietniece mācību darbā no 2009.g. līdz 2016.g.

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV