Kursu piedāvājums

Comments Off on Kursu piedāvājums


“Dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu mācību uzdevumu izmantošana darbā ar skolēniem”
DACVG_A_programma_domasanas_limeni_macibu_darba

“Metakognīcija un pašvadītas mācīšanās elementi mācību stundā”
DACVG_A_programma_metakognicija_un_pasvadita_macisanas

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV