Jaunumi

Apsveicam!

Mīļi sveicam savu darbinieci – skolas dežuranti Veltu Kājiņu sakarā ar apbalvojuma “Gada darbinieks” piešķiršanu.

Prezidenta amatā

DACVĢ ģimnāziste Terēze Elpere ir kļuvusi par Cēsu Jauniešu domes prezidenti. Apsveicam!

Jaunie erudīti

25.novembrī CBJC organizētajā erudītu konkursā 5.a klases komanda (Adele Grunte, Laine Lupkina, Ģirts, Ozoliņš, Jānis Kravecs, Emīls Mihailovs, Dāvis Sargūns; konsultants – A.Karlsons; klases...   Lasīt vairāk

IZM Atzinības raksts

DACVĢ direktore Dace Eglīte par izciliem panākumiem skolēnu patriotiskajā audzināšanā saņem IZM Atzinības rakstu. Skolas saime sirsnīgi sveic direktori!

Pateicība

DACVĢ direktore Dace Eglīte saka paldies skolas saimei par izpratni un atbalstu Valsts ģimnāziju reģionālās konferences organizēšanā un norisē.

Apsveicam!

Latvijas Organiskās sintēzes institūts piešķīris prēmiju DACVĢ ķīmijas skolotājam Arnim Andersonam. Apsveicam!

Pirmā Adventes svece

29.novembrī pl. 10.35 skolas pirmo Adventes sveci iedegt aicināta RPIVA Cēsu filiāles vadītāja, Cēsu Rotari kluba biedre Mārīte Raudziņa

Skolēnu vecākiem

29.novembrī aicinām skolēnu vecākus tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem. Lūdzam vecākus  pieteikties sarunām pie klašu audzinātājiem, minot konkrētus skolotājus, kurus vēlas satikt.

Mazā ģimnāzija

27.novembrī “Mazā ģimnāzija” aicina tos 6.klašu skolēnus, kuri izteikuši vēlēšanos 2011./2012.mācību gadā turpināt mācības DACVĢ. Programmā nodarbības angļu valodā.

Starptautiskā sadarbība

6.- 10.decembrī Tallinā (Norplus programmas projekts “Pagātne un tagadne  – nākotnei”)  mūsu skolu pārstāvēs 10 ģimnāzisti: Terēze Elpere, Gvido Lauga, Mārtiņš Jurkāns, Dāvis Ģipslis,...   Lasīt vairāk

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV