Atjaunotnes 15. gadadiena.

2005. gada 3. septembrī ģimnāzija atzīmēja atjaunotnes 15. gadadienu.

No rīta kamīnzālē uz svētku stundu pulcējās skolas bijušie un esošie skolotāji, citi darbinieki. 2003.gada absolventi Madara Kalniņa, Māra Majore, Māris Gelsbergs un Pēteris Micāns klātesošos iepazīstināja ar skolas 13 izlaidumu absolventu pārstāvju atmiņām, vērtējumiem, vēlējumiem, bet proģimnāzisti Elīne Berezovska, Kristaps Baltiņš un Ingus Pērkons stāstīja, kā viņiem skolā klājas šodien.

Skolas darbinieki saņēma dokumentālu apliecinājumu veiktā darba kvalitātei: Cēsu rajona padomes Pateicību – Jānis Krenklis un Nadežda Persaņa, Izglītības pārvaldes Atzinības – Elita Rozīte, Ilona Kazaka, Oskars Gailītis, Silvija Samsone, Rita Blata, Viktorija Sīviņa, Viktorija Markule, Ilze Fokerote, Inese Boze, Anita Maculēviča, Ieva Pētesone, Ingūna Irbīte, Ārija Vilkaste, Vita Zirnīte, Cēsu pilsētas domes Atzinības – Vaira Buža, Laima Pērkone, Janīna Kalniņa, Unda Eislere, Marika Slotina – Brante, Modrīte Sņegoviča, Maija Sīle, Inga Miezīte, Anita Binde, skolas direktore savas Pateicības pasniedza 27 skolotājiem un darbiniekiem.

Svētkos piedalījās ģimnāzijas atjaunotāji: Jānis Endele – pirmais direktors, Imants Pauls, Modris Krieviņš, Lolita Kokina.

Savu atzinību ģimnāzijas kolektīvam apliecināja arī pilsētas skolu direktori un Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Kā pateicība skolotājiem un skolas darbiniekiem par 15 gados paveikto skanēja ģimnāzijas Meiteņu kora un zēnu vokālā ansambļa dziedātās dziesmas Marikas Slotinas – Brantes vadībā.

Pusdienas laikā ģimnāzijas pagalmā 13 piepildīti ābolu grozi simbolizēja nobriedušu, dāsnu un svarīgu “ražu”, ko sabiedrībai piecpadsmit gados devusi Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija. Skolu absolvējuši – 849 ģimnāzisti.

Bijušo un esošo ģimnāzistu un skolotāju sapņus saulainajās rudens debesīs pacēla 15 krāsaini baloni, vēlot: “Lai sapņi piepildās!”

Vakarā ģimnāzijas ēkā pulcējās vairāki simti absolventu, lai atmiņās atgrieztos skolas gados. Ģimnāzijas visu gadu populārākais kolektīvs – vokāli instrumentālais ansamblis Oskara Gailīša vadībā – atkal bija savā vietā un pierādīja, ka gan “vecie”, gan “jaunie” ir vienlīdz talantīgi. Salidojuma dalībniekus priecēja Normunda Kairova un Ivo Pāsa vadītā diskotēka.

Ģimnāzijas 15. atdzimšanas gadskārta atstājusi paliekošus akcentus skolas vēsturē:

* izdota grāmata “DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJA – ATJAUNOTNES 15 GADOS”. Šī projekta autore un vadītāja ir direktore Dace Eglīte. Grāmata apliecina cieņu ģimnāzijas vēsturiskajām saknēm un atspoguļo noieto ceļu 15 gadu garumā. Daļu no grāmatas izdošanas izmaksām sponsorējusi SIA “Latgales druka” (valdes priekšsēdētājs Andis Kazaks);

* virs ģimnāzijas jaunā jumta paceļas vēja rādītājs. – uzstādīta arī kā piederības zīme.

Idejas autore direktores vietniece audzināšanas darbā Elita Rozīte, skices autore – proģimnāziste Beāte Tūtere. Idejas īstenotājs – metālmākslinieks Jānis Martinsons.

Projektu finansiāli atbalstīja SEB grupas Unibanka;

* kopš 2005.gada maija ģimnāzijai ir sava dziesma “DACVĢ”. Tai vārdus un mūziku sacerējis 2004. gada absolvents Mārtiņš Zemzaris.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV