Alūksnes novada klases audzinātāju MA vizīte

 24.novembris

DACVĢ viesojas Alūksnes novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības skolotājas. Pēc iepazīšanās ar ģimnāziju un tās tradīcijām, viesi vēroja un arī iesaistījās 6.(t.i.,7.) klases audzinātājas un matemātikas skolotājas Ineses Bozes un sociālo zinību skolotājas Viktorijas Markules vadītajā integrētajā mācību stundā. Stundas mērķis – veicināt klases kolektīva saliedētību, piedāvājot kopīgi risināt problēmsituāciju – klases Ziemassvētku pēcpusdienas organizēšana un ar to saistīto izdevumu aprēķināšana. Skolēni stundā darbojās aktīvi un radoši, prata sadalīt organizatoriskos pienākumus plānotās pēcpusdienas sarīkošanai , kā arī aprēķināt izdevumus cepumu-biezpiena kūkas pagatavošanai 30 personām. Jāpiebilst: skolēni, uz brīdi iedomājoties par Ziemassvētku klases ballīti, piekrita, ka kūkai jābūt dubultlielai, lai pietiktu arī skolotājiem un skolas darbiniekiem, kuri ikdienā strādā šajā klasē un rūpējas par skolēnu labsajūtu.

Stundas gaitā, pildot uzdevumus, neiztika bez smiekliem un komentāriem, kā arī padomiem no ciemiņu puses, taču mērķis tika sasniegts – izstrādāta klases Ziemassvētku pasākuma programma, sadalīti pienākumi un aprēķināti nepieciešamie izdevumi un katra skolēna līdzfinansējums svētku kūkas pagatavošanai.

Pēc stundas vērošanas un sarunas ar klases audzinātāju Alūksnes skolotāji devās uz skolas ēdnīcu. Pēc maltītes viesi atzinīgi novērtēja piedāvātās un nobaudītās kompleksās pusdienas.

Redzētais un dzirdētais DACVĢ mudināja viesus uzdot jautājumus par skolas ikdienas organizēšanu, skolēnu pašpārvaldi un pedagogu darbu.

Kārli POTU izpelnījies atzinību.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV