Absolventu ģimeņu balvas ģimnāzistiem

Draudzīgā aicinājuma svētkos 2017.gada 27.janvārī ģimnāzijas saime pulcējās kamīnzālē, lai svinētu idejas svētkus. Tēma, kas vienoja klātesošos, – Laiks.
Par to sarīkojuma ievadā runāja vadītāji 1.(t.i.,12.)B klases ģimnāzisti Laine FEDOTOVA un Dāvis MUIŽNIEKS, direktore Dace EGLĪTE un svētku viesis, ģimnāzijas absolvents, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis ROZENBERGS.
Tradicionāli Izcilākie un Erudītākie ģimnāzisti un skolotāji saņēma balvu- Pūci. Direktores vietniece izglītības jomā Līga PIKSE-ZVIRBULE paziņoja mācību priekšmetu konkursu, kas notika 25.janvārī, rezultātus.
Pirms trim gadiem Draudzīgā aicinājuma dienā iedibināto tradīciju pasniegt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem Absolventu ģimeņu un bijušo skolotāju balvas turpina CAUNU, OŠU, GAIĻU ģimenes, I.KAZAKA un G.RUKŠĀNE.
Arī šogad ģimnāzisti saņēma absolventu ģimeņu pagodinājumus.
CAUNU ģimenes -Daces un Egila, viņu bērnu- Anetes, Leldes un Helmuta – balvu “Augstākā vidējā atzīme” saņēma ģimnāzijas 5.(t.i.,8.) klases proģimnāziste Beatrise BAIJERE. Beatrises vidējā atzīme, 2015./2016.māc.g.beidzot, bija 10 balles, bet saņemtā Zelta liecība par 2016./2017.māc.g.1semestra sekmēm apstiprināja: vidējā atzīme ir 9,82 balles.
GAIĻU ģimenes – Tatjanas un Māra, viņu bērnu – Indras, Dagnijas un Ginta – “Daudzpusības balvu” saņēma 2.(t.i.,11.)B klases ģimnāzists Dāvis KRŪMIŅŠ. Dāvis savas vispusīgās intereses mācībās pierāda, gatavojoties un piedaloties mācību olimpiādēs un sasniedzot teicamus rezultātus: 1. vieta novada bioloģijas un vēstures olimpiādēs, Atzinība latviešu valodas olimpiādē, aizvadīta sīva cīņa valsts bioloģijas olimpiādē.
OŠU ģimenes – Daigas un Jāņa, viņu bērnu – Līga, Baiba un Andris – balvu “Drošais plecs” saņēma 1.(t.i.,12.)B klases ģimnāzists Deniss AGURJANOVS. Deniss ne tikai teicami mācās (vidējais vērtējums 2016./201.mācg. 1.semestra vidējais vērtējums Zelta liecībā – 9,08 balles), bet ir jaunietis ar daudzpusīgām interesēm un cilvēks, kura dotajam vārdam var uzticēties vienmēr.
Ilona KAZAKA, uzņēmēja, bijusī DACVĢ bioloģijas skolotāja, savu “Izaicinājuma balvu” piešķīra 1.(t.i.,12.)B klases ģimnāzistam Reinim LIEPIŅAM. Reinis 2016.gadā pieņēma izaicinājumu un izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu bioloģijā par tēmu “Magnija ietekme uz redīsu attīstību” un vidusskolēnu 40. valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē ieguva 2.vietu.
Gunas RUKŠĀNES, režisores, rakstnieces, dārzkopes, bijušās ģimnāzijas direktora vietnieces audzināšanā, balvu “Nemiera gars” saņēma 1.(t.i.,12.)B klases ģimnāziste Laine FEDOTOVA. Laine ir visur un vienmēr, kad skolai vai skolas biedriem nepieciešams viņas atbalsts, talants, līdzdalība: skolas prezentācija, svētki, skanīgā, sirsnīgā dziesma kopā ar vokāli instrumentālo ansambli, sarīkojumu vadīšana, noformēšana utt. Īsts nemiera gars!
Paldies CAUNU, GAIĻU un OŠU ģimenēm, I.KAZAKAI un G.RUKŠĀNEI par dāsnumu, sirds atvērtību un tradīcijas uzturēšanu!

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV