Lietotājs:
Parole:

Reģistrēties

Jaunumi

mazais attēls

7. klases skolēni aicināti iesniegt dokumentus (liecība, dzimšanas apliecības kopija, fotogrāfija, izm.3x4, vecāku iesniegums, ko aizpilda ģimnāzijas lietvedībā) mācībām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā laikā no 30.05. līdz. 10.06.


9. klases skolēni aicināti iesniegt dokumentus ( apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts, dzimšanas apliecības kopija, fotogrāfija, izm.3x4, vecāku iesniegums, ko aizpilda ģimnāzijas lietvedībā) mācībām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā laikā no 10.06. līdz. 17.06.

 Skolas lietvedībā dokumentus pieņem no pulksten 9.00 līdz 16.00, pusdienas pārtraukums 13.00 - 14.00.

 Tālrunis saziņai - 64122256

Ievietoja: Ainārs

 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni - Katrīna Veitnere, Reinis Liepiņš, Kalvis Kaļva, Deniss Agurjanovs, Līva Sokolova, Valters Jansons, Renārs Puriņš, Timurs Morozkovs - zinātniski pētniecisko darbu lasījumu uzvarētāji un skolotāji - Elita Rozīte, Aldis Andermanis, Dace Eglīte, Gundars Miezītis, Inese Boze, Modrīte Sņegoviča - piedalījās laureātu godināšanas sarīkojumā Cēsu Vēstures un mākslas muzejā un no Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga saņēma pagodinājumus par augstiem mācību sasniegumiem 2015,/2016.māc.g.

Ievietoja: Ainārs
mazais attēls

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija glabāšanā pārņēmusi 2.Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas ceļojošo piemiņas karogu. Karogu ģimnāzija pārņēmusi no Smiltenes ģimnāzijas. Tā, izvērtējot desmit Vidzemes skolu - Skolnieku rotas piemiņas glabātāju skolu - paveikto patriotiskajā audzināšanā, 2015.gadā lēma komisija. Karoga svētkos Smiltenē DACVĢ pārstāvēja direktore Dace Eglīte, vēstures skolotājs Aivars Karlsons un ģimnāzisti: Laine Fedotova, Elīna Ruska, Kalvis Kaļva, Andris Neimanis, Raivo Raivis Bušs, Audris Mihailovs.

 

Ievietoja: Ainārs
mazais attēls

 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores balva - sudraba piespraude "Pūcīte"- 2015./2016.māc.g. piešķirta 2.(t.i.,11.)B klases ģimnāzistiem - Katrīnai VEITNEREI un Kalvim KAĻVAM - par augstiem sasniegumiem mācībās un ģimnāzijas un Cēsu novada vārda popularizēšanu.

Ievietoja: Ainārs
25.04.16
 
mazais attēls

     Mūsu ģimnāzija  Latvijas 40. Skolēnu zinātniskajā konferencē pārstāvēta ļoti cienījami!

1. vieta filozofijas sekcijā Katrīnai Veitnerei (darba vadītāja Elita Rozīte);

2. vieta pedagoģijas sekcijā Kalvim Kaļvam (darba vadītāja Dace Eglīte);

2. vieta bioloģijas sekcijā Reinim Liepiņam (darba vadītājs Aldis Andermanis);

3. vieta valodniecības sekcijā Kristiānai Līvai Sokolovai (darba vadītāja Elita Rozīte);

3. vieta inženierzinātņu sekcijā Denisam Agurjanovam (darba vadītājs Gundars Miezītis);

Atzinība zemes zinātnes sekcijā Elīzai Katlapai  (darba vadītājs Igors Bužs, konsultante Anželika Burašņikova).

                                                      Paldies!

Ievietoja: Ainārs

Raksti

mazais attēls

 18. gadu pēc kārtas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā latviskā un svinīgā gaisotnē tika pasniegti Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumi – medaļa un Goda diploms. Pasākumu šogad vadīja Līga Alksne un Deniss Agurjanovs tandēmā ar Ievu Birziņu un Audri Mihailovu.      

Pasākuma ievadā ģimnāzijas direktore Dace Eglīte akcentēja Draudzīgā Aicinājuma idejas misijas funkciju, un ...

Ievietoja: Ainārs

Galerijas

13.05.16
 
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Ievietoja: Ainārs
06.05.16
 
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Ievietoja: Ainārs
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Attēls no galerijas
Ievietoja: Ainārs